Inzage geven aan derden

Je kunt zelf bepalen wie je inzage wilt geven je dossier. Dit bepaal je via een knop in je digitale portfolio. Het digitale portfolio is handig als je wilt laten zien hoe je deskundigheid is opgebouwd en van welk niveau die is. Als je van werkgever wilt veranderen solliciteert het makkelijker: je kunt ermee aantonen in hoeverre je past in het profiel van de functie die wordt aangeboden. Door jouw portfolio wordt dat meteen helder. 

Kwaliteitsregister V&V en BIG-register

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) worden minimale eisen gesteld aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Je moet beschikken over de vereiste opleiding om ingeschreven te worden en vervolgens moet je in de toekomst om de vijf jaar aantonen dat je een minimum aantal uren hebt gewerkt. Registratie en herregistratie vinden plaats in het BIG-register en zijn verplicht. Het Kwaliteitsregister V&V stelt eisen aan deskundigheidsbevordering. Registratie is op vrijwillige basis.