Herregistreren

Sta je al een tijd ingeschreven in het Kwaliteitsregister? Houd er dan rekening mee dat je elke vijf jaar een herregistratie aanvraagt, ook voor je deskundigheidsgebied(en).

Deze herregistratie staat los van je herregistratie in het BIG-register, maar heeft wel hetzelfde doel: aantonen dat je bekwaam blijft doordat je voldoet aan de eisen. In het BIG-register gaat het om werkervaringseisen. In het Kwaliteitsregister gaat het om je deskundigheidsbevordering. De norm daarvoor is vastgelegd in de Beroepsnorm deskundigheidsbevordering.

Twaalf weken voor het aflopen van je registratieperiode ontvang je een mail met informatie hoe je je kunt herregistreren. In de infographic hieronder zie je het hele herregistratieproces in beeld (klik hier om een grote afbeelding te openen).

Info Herregistratie KR Juli 2027

Hieronder vind je een overzicht van de (verlaagde) herregistratie-eisen en instructies hoe je herregistratie aanvraagt. Loopt jouw registratieperiode af voor 1 juli 2027? Dan zijn de verlaagde herregistratie-eisen coronacoulance van toepassing. Lees meer over de coulanceregeling.

Herregistratie-eisen

1.  Herregistratiedatum ligt vóór 1/7/2027

Loopt jouw registratieperiode af voor 1 juli 2027, dan geldt op basis van de coronacoulance een verlaging van 20% waar je gebruik van kunt maken. Om je te herregistreren in het Kwaliteitsregister heb je in totaal 147 punten nodig, waarvan minimaal 64 punten met geaccrediteerde scholing. We gaan ervan uit dat je in de afgelopen vijf jaar 2.080 uur (dat zijn 1850 netto uren, dat wil zeggen acht uur per week) hebt gewerkt als verpleegkundige. Deze voorwaarde staat gelijk aan de herregistratie voor het BIG-register.

Nadert je herregistratiedatum en voldoe je nog niet aan de verlaagde herregistratie-eisen? Kijk dan of je je portfolio nog kunt aanvullen met Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA). Er is meer mogelijk dan je denkt.

Informatie over herregistreren voor een deskundigheidsgebied vind je hieronder.


2.  Herregistratiedatum ligt ná 1/7/2027

Voor alle geaccrediteerde scholingen en Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA) die je opgeeft, krijg je punten. 1 uur staat gelijk aan 1 punt. Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het Kwaliteitsregister heb je in totaal 184 punten nodig, waarvan een deel geaccrediteerde scholing: als verpleegkundige minimaal 80 punten geaccrediteerde scholing. Het puntenaantal dat je hebt opgebouwd, vind je terug in je portfolio. We gaan ervan uit dat je in de afgelopen vijf jaar 2.080 uur (dat zijn 1850 netto uren, dat wil zeggen acht uur per week) hebt gewerkt als verpleegkundige. Deze voorwaarde staat gelijk aan de herregistratie voor het BIG-register.

Deskundigheidsnorm 184 uur in 5 jaar:

Informatie over herregistreren voor een deskundigheidsgebied vind je hieronder.

1.  Herregistratiedatum ligt vóór 1/7/2027

Loopt jouw registratieperiode af voor 1 juli 2027, dan geldt op basis van de coronacoulance een verlaging van 20% waar je gebruik van kunt maken. Om je te herregistreren in het Kwaliteitsregister heb je in totaal 147 punten nodig, waarvan minimaal 48 punten met geaccrediteerde scholing.

Nadert je herregistratiedatum en voldoe je nog niet aan de verlaagde herregistratie-eisen? Kijk dan of je je portfolio nog kunt aanvullen met Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten. Er is meer mogelijk dan je denkt.

Informatie over herregistreren voor een deskundigheidsgebied vind je hieronder.

 

2.  Herregistratiedatum ligt ná 1/7/2027

Voor alle geaccrediteerde scholingen en Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA) die je toevoegt aan je portfolio, krijg je punten. Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het Kwaliteitsregister heb je in totaal 184 punten nodig, waarvan minimaal 60 punten met geaccrediteerde scholing. Het puntenaantal dat je hebt opgebouwd, vind je terug in je portfolio. We gaan ervan uit dat je in de afgelopen vijf jaar 2.080 uur (dat zijn 1850 netto uren, dat wil zeggen acht uur per week) hebt gewerkt als verzorgende. 

Deskundigheidsnorm 184 uur in 5 jaar:

1.  Herregistratiedatum ligt vóór 1/7/2027 

Voor elk deskundigheidsgebied moet je na vijf jaar apart herregistratie aanvragen. Loopt jouw registratieperiode in één of meer deskundigheidsgebieden af voor 1 juli 2027, dan geldt een verlaging van 20% waar je gebruik van kunt maken. Om je te herregisteren heb je 32 punten aan geaccrediteerde scholing nodig. Deze punten tellen overigens ook mee voor je herregistratie als verpleegkundige of verzorgende in het Kwaliteitsregister. Je inschrijving in een deskundigheidsgebied maakt deel uit van je portfolio. Die 32 punten zijn dus niet extra.

Wanneer een scholing voor meerdere deskundigheidsgebieden geaccrediteerd is, telt deze mee voor al deze deskundigheidsgebieden. Dus sta je in meerdere deskundigheidsgebieden geregistreerd, dan telt die scholing voor alle deskundigheidsgebieden waarvoor deze is geaccrediteerd mee. Welke geaccrediteerde scholingen je voor jouw deskundigheidsgebied kunt volgen, vind je in de scholingsagenda.

De registratieperiode van je deskundigheidsgebied(en) hoeft niet gelijk te lopen aan je registratieperiode in het Kwaliteitsregister.


2.  Herregistratiedatum ligt ná 1/7/2027

De standaard herregistratie-eisen zijn weer van toepassing. Voor elk deskundigheidsgebied moet je na vijf jaar apart herregistratie aanvragen en 40 punten aan geaccrediteerde scholing halen voor dat deskundigheidsgebied. Deze punten tellen overigens ook mee voor je herregistratie als verpleegkundige of verzorgende in het Kwaliteitsregister. Je inschrijving in een deskundigheidsgebied maakt deel uit van je portfolio. Die veertig punten zijn dus niet extra.

Wanneer een scholing voor meerdere deskundigheidsgebieden geaccrediteerd is, telt deze mee voor al deze deskundigheidsgebieden. Dus sta je in meerdere deskundigheidsgebieden geregistreerd, dan telt die scholing voor alle deskundigheidsgebieden waarvoor deze is geaccrediteerd mee. Welke geaccrediteerde scholingen je voor jouw deskundigheidsgebied kunt volgen, vind je in de scholingsagenda.

De registratieperiode van je deskundigheidsgebied(en) hoeft niet gelijk te lopen aan je registratieperiode in het Kwaliteitsregister.

Herregistratie aanvragen


Bekijk deze instructievideo:

Of volg de volgende stappen: 

  1. Log in op je portfolio in het Kwaliteitsregister. Check of alle informatie die je hebt ingevoerd up-to-date is.
  2. Klik links bovenin je portfolio op de knop ‘Herregistratie aanvragen’. Deze knop is zichtbaar vanaf 12 weken voor het einde van jouw registratieperiode. 
  3. In het vervolgscherm zie je de status van je portfolio en hoeveel punten je hebt behaald. Klik op ‘Volgende’.
  4. Maak je keuze en vink ‘Ik onderschrijf het reglement’ aan. Klik op ‘Volgende’.
  5. Je ziet nu een overzicht van je aanvraag. Klik op ‘Verstuur’.
  6. Je aanvraag is verzonden. Na het versturen van je aanvraag ontvang je een mail ter bevestiging.

Als je niet voldoet aan de (verlaagde) herregistratie-eisen kun je gebruikmaken van de optie 'Herregistratie beperkte duur'. Je registratieperiode verschuift met één of tweeënhalf jaar. De punten die je in het eerste jaar of in de eerste tweeënhalf jaar van de oorspronkelijke periode hebt behaald, vervallen dan. Je kunt slechts één keer gebruikmaken van herregistratie beperkte duur.

Is deze optie iets voor jou? Klik hier voor extra toelichting.

Heb je niet voldoende punten en al een keer gebruik gemaakt van deze optie? Dan word je in principe doorgehaald uit het Kwaliteitsregister. Het portfolio wordt afgesloten en je hebt geen toegang meer tot je gegevens. Het staat je vrij om je opnieuw in te schrijven. Je begint dan met een schone lei.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)