U organiseert en biedt allerlei scholingsvormen aan voor verpleegkundigen en verzorgenden. Hiermee helpt u ze deskundig te blijven, zodat zij de beste zorg kunnen leveren. Geaccrediteerde scholing volgen is belangrijk voor verpleegkundigen en verzorgenden om in aanmerking te komen voor herregistratie in het Kwaliteitsregister V&V. Vraag accreditatie voor het Kwaliteitsregister V&V aan, om te laten zien dat uw scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

Waar moet geaccrediteerde scholing aan voldoen?

Accreditatie is mogelijk wanneer:

 • actuele kennis en ontwikkelingen zijn meegenomen;
 • de scholing didactisch goed in elkaar steekt;
 • de scholing past binnen de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden;
 • u de presentie van deelnemers achteraf doorgeeft aan het Kwaliteitsregister via PE-online. Hiervoor heeft u het BIG- of relatienummer van de deelnemende verpleegkundigen en verzorgenden nodig.

In de Uitvoeringsregeling Accreditatie (pdf) staan de criteria die de Accreditatiecommissie toepast om te beoordelen of een scholing geaccrediteerd wordt.

Wat zijn de tarieven voor accreditatie?

Aanbodaccreditatie

Aanbodaccreditatie is de standaard accreditatievorm. Elke scholing die u aanbiedt, wordt apart beoordeeld. U ontvangt zo per aanvraag feedback.

 • Basistarief € 175,– per aanbod (ex. btw)
 • Gereduceerd tarief voor instellingen zonder winstoogmerk € 118,– per aanbod (ex. btw).

Maak je gebruik van instellingsaccreditatie? Kijk dan op deze pagina.

Deskundigheidsgebieden

In het Kwaliteitsregister zijn veertig deskundigheidsgebieden vastgelegd. Bij het aanvragen van accreditatie van een scholing voor het Kwaliteitsregister, kunt u aangeven of deze scholing tot één (of meerdere) deskundigheidsgebieden behoort, bijvoorbeeld: ‘oncologie’ of ‘revalidatie’. Wanneer de scholing specifiek genoeg is voor het betreffende deskundigheidsgebied en de scholing wordt geaccrediteerd, dan telt deze ook mee voor het deskundigheidsgebied, bijvoorbeeld: ‘oncologie’ of ‘revalidatie’. Cursussen en opleidingen die meetellen voor een deskundigheidsgebied, hebben dus meerwaarde voor de beroepsgroep. De scholing is daarnaast ook terug te vinden in de scholingsagenda van dit specifieke deskundigheidsgebied.

Aanvragen van accreditatie via PE-online

Via het systeem PE-online kunt u accreditatie van uw scholing aanvragen voor het Kwaliteitsregister.

Account aanmaken

Als u nog geen inloggegevens heeft, kunt u op www.pe-online.org/edu een account aanvragen.

Aanvragen van autorisatie

Nadat u toegang heeft gekregen tot PE-online, dient u zich éénmalig te laten autoriseren als organisatie. Hierbij wordt onder andere vastgesteld welke tariefstructuur gehanteerd wordt. Ook wordt gecontroleerd of uw organisatie reeds is opgenomen in PE-online. Zodra u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord komt u op op het scherm waar u autorisatie kunt aanvragen:

 1. Klik op ‘Autorisatie’ in het hoofdmenu.
 2. Klik op ‘Autorisatie aanvragen’ achter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. In het vervolgscherm kunt u uw organisatiegegevens aanvullen. Klik ‘OK’.

Normaal gesproken ontvangt u binnen één werkdag uitsluitsel over uw autorisatieaanvraag. Mocht dit veel langer duren, neem dan contact op. Hierna kunt u uw aanvraag indienen voor de volgende registers. Hiervoor gelden verschillende accreditatiecriteria. De uitvoeringsregeling of het toetsingskader per register kunt u openen door op de registers in PE-online te klikken.

 • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
 • Register Zorgprofessionals
 • Verpleegkundig Specialisten Register

Lees meer in de handleidingen van PE-online:

Beoordeling van de accreditatie-aanvraag

Nadat u accreditatie heeft aangevraagd en betaald, wordt deze beoordeeld door de accreditatiecommissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit deskundigen uit de sector. De commissie beoordeelt de kwaliteit en het niveau van aanbieders en aanbod van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Het verwerken van de aanvraag duurt ongeveer acht weken. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan ziet u deze in de scholingsagenda staan met een groen vinkje erbij. Nadat de accreditatie is toegekend, kunt u een beeldmerk en QR-code downloaden. Hiermee laat u zien dat uw scholing is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister. Wordt uw aanvraag afgekeurd? Dan ontvangt u het betaalde bedrag helaas niet terug.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)