Over Kwaliteitsregister V&V

Het Kwaliteitsregister V&V is hét hulpmiddel voor jou als verpleegkundige of verzorgende om je deskundigheid bij te houden. In jouw online portfolio leg je leer- en ontwikkelactiviteiten vast. Je creëert een overzicht van alle activiteiten waar je als zorgprofessional van hebt geleerd. Het Kwaliteitsregister helpt je om te voldoen aan de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering en aan te tonen (aan jezelf en anderen) dat je deskundig bent in je vakgebied en goede zorg kunt geven aan patiënten, cliënten of bewoners. 

Scholing en activiteiten in je portfolio

In je portfolio staan twee typen activiteiten: geaccrediteerde scholing (die voegt de scholingsaanbieder toe) en ODA, overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (die voeg je zelf toe). Bij elke activiteit die je opvoert, kun je zelf aangeven welke CanMEDS-competenties je hebt ontwikkeld. Bij geaccrediteerde scholing vult de scholingsaanbieder dat in. Je ziet in je portfolio een overzicht van wat je hebt gedaan en welke competenties je nog kunt versterken. Scholing en ODA kunnen ook gekoppeld worden aan voorbehouden en risicovolle handelingen. Bij ODA doe je dat zelf, bij geaccrediteerde scholing doet de scholingsaanbieder dat. In je portfolio zie je per handeling een overzicht van activiteiten die je daarvoor hebt gedaan

Deskundigheidsgebieden

Heb je een specifieke expertise? Dan kun je die vastleggen in een deskundigheidsgebied. Het Kwaliteitsregister heeft er 38, bijvoorbeeld ambulancezorg, reumatologie en wondzorg. De geaccrediteerde scholing die je hiervoor volgt om bij te blijven op dit gebied, telt mee bij je herregistratie in het Kwaliteitsregister.

Wil je meer weten over de toelatingseisen voor een deskundigheidsgebied?

Toelatingseisen voor deskundigheidsgebieden
Herregistreren voor deskundigheidsgebieden

Herregistratie

Op het moment dat je je registreert in het Kwaliteitsregister start een periode van vijf jaar. Als verpleegkundige of verzorgende zorg je ervoor dat je binnen die periode voldoet aan de eisen van de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering. Dat wil zeggen dat je in vijf jaar tijd 184 uur aan deskundigheidsbevordering hebt gedaan, dat is zo’n 37 uur per jaar. Lees meer over herregistratie.

Inzage verlenen in het Kwaliteitsregister

Als je als verpleegkundige of verzorgende staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V kun je anderen eenvoudig voor een korte of langere periode inzage geven in je portfolio. Dat kan op de website door in je portfolio bovenaan op ‘inzage’ te klikken.

Inloggen in het Kwaliteitsregister

Zorgverlener zoeken in het Kwaliteitsregister

Wil je weten of een verpleegkundige of verzorgende in het Kwaliteitsregister staat geregistreerd?

Iemand opzoeken in het Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister & Wet BIG 

Het BIG-register heeft een norm voor werkervaring. In het Kwaliteitsregister houd je als verpleegkundige of verzorgende je deskundigheid bij, in lijn met de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering. Zowel het BIG-register als het Kwaliteitsregister is erop gericht om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te borgen.

College Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister V&V heeft een onafhankelijk College, dat besluit over het beleid en de regels over registratie en herregistratie, accreditatie van scholing, kwaliteitsborging, harmonisatie, openbaarheid, inzage etc. Lees meer over het College Kwaliteitsregister