Als gebruiker van het Kwaliteitsregister V&V of het Register Zorgprofessionals kun je beroep instellen tegen een (niet) genomen besluit van de Registratie- of Accreditatiecommissie.

Gebruikers zijn verpleegkundigen, verzorgenden, instellingen met een collectieve overeenkomst en geaccrediteerde aanbieders. De procedure om beroep in te stellen vind je op de pagina van de Commissie Bezwaar en Beroep van V&VN.