Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister

Accreditatie geeft een kwaliteitslabel aan bij- en nascholing. Het Kwaliteitsregister V&V heeft hiervoor een accreditatiecommissie ingesteld. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit deskundigen uit de verpleging, verzorging en het onderwijs. De accreditatiecommissie beoordeelt de kwaliteit en geschiktheid van het scholingsaanbod voor de doelgroepen. Hierbij worden deskundigen uit verschillende werkvelden binnen de verpleging en verzorging betrokken.

De beoordeling gebeurt op basis van criteria die zijn vastgelegd in de ‘Uitvoeringsregeling accreditatie’.

De accreditatiecommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Wiebe de Vries (voorzitter)
  • Clara Mulder
  • Hettie de Jongh
  • Eugenie Reijntjens
  • Christina Zwarts
  • Natasja Beun

    Secretaris
  • Arnout Uitewaal