Bent u aanbieder van geaccrediteerde scholing? Op deze pagina staan de mogelijkheden om presentie te beheren voor uw geaccrediteerde scholing. Dit kan bijvoorbeeld geautomatiseerd, maar u kunt ook zorgorganisaties machtigen.

Technische oplossingen voor het opvoeren van presentie 

U kunt een lijst met BIG- of relatienummers in één keer opvoeren via Importeren in PE-online. In het veld kunt u vanuit een Word- of Excel-bestand de nummers kopiëren. Mocht het systeem een nummer niet herkennen, dan kan het zijn dat dit nummer niet juist is ingevoerd, of dat deze persoon niet bekend is in het register. Is het nummer juist ingevoerd, neem dan contact op met V&VN. 

Geautomatiseerd presentie opvoeren 

U kunt deelnemersregistratie van fysieke scholingen en/of e-learning geautomatiseerd opvoeren in het Kwaliteitsregister V&V. Dit kan door informatie over de scholing vanuit uw leermanagementsysteem (LMS) door te sturen naar PE-online. De benodigde gegevens moeten dan wel aanwezig zijn in uw systeem. Mogelijk vergt het aanleggen van deze koppeling dus ook aanpassing van uw eigen LMS. 

Deze service wordt aangeboden door Xaurum, de leverancier van PE-online. Voor meer informatie of directe aanmelding kunt u een e-mail sturen aan support@pe-online.org met het verzoek om gebruik te maken van de webservice presentie of e-learning. Zij sturen u dan de technische documentatie, de kosten en een concept contractovereenkomst toe. 

Machtiging voor opvoeren presentie 

Als aanbieder van geaccrediteerde scholing, laat u zien dat uw scholingen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoen. Om verpleegkundigen en verzorgenden zoveel mogelijk betaalbare scholingen te bieden, kopen veel zorgorganisaties e-learning in. Mogelijk ook bij u. V&VN wil graag dat u deze scholingen betaalbaar en klantvriendelijk kunt aanbieden. Daarom kunt u vanaf nu deze zorgorganisaties machtigen om namens u presentie op te voeren voor de e-learning die zij bij u hebben ingekocht. 

Hoe kunt u iemand machtigen? 

Allereerst dient de zorgorganisatie (de inkopende partij) autorisatie aan te vragen bij V&VN via PE-online als ze nog geen account heeft. U kunt dan per scholing de inkopende partij machtigen om presentie door te geven wanneer u dit heeft geactiveerd bij organisatiegegevens. Als u accreditatie aanvraagt, krijgt u op het einde de mogelijkheid om een aanbieder te machtigen om presentie op te voeren. Hiervoor heeft u de gebruikersnaam van de inkopende partij uit PE-online nodig. Deze kan de inkopende partij vinden onder Organisatiegegevens. De inkopende partij krijgt de scholing dan bij haar overzicht van scholingen te zien en kan zo presentie opvoeren. Hoe dit moet is toegelicht in PE-online. Voor de aanbiedende en inkopende partij is het zo zichtbaar wie de presentie heeft opgevoerd. De aanbieder die accreditatie heeft aangevraagd blijft hoofdverantwoordelijk voor de inhoud van de scholing en voor het up-to-date houden van de machtiging. 

Vragen over presentie

U kunt deelnemersregistratie van fysieke scholingen en/of e-learning geautomatiseerd opvoeren in het Kwaliteitsregister V&V. Dit kan door informatie over de scholing vanuit uw leermanagementsysteem (LMS) door te sturen naar PE-online. De benodigde gegevens moeten dan wel aanwezig zijn in uw systeem. Mogelijk vergt het aanleggen van deze koppeling dus ook aanpassing van uw eigen LMS. Meer informatie hierover leest u op de pagina over ‘scholing accrediteren’. 

Binnen 6 weken na afronding van een scholing, moet u als aanbieder presentie opvoeren in PE-online. Daarbij worden soms niet alle ingevoerde BIG- of relatienummers herkend. Dit heeft verschillende oorzaken:

  • Het nummer is niet correct. 
  • Er is geen # voor het nummer geplaatst. Dit is noodzakelijk als u elk relatie- of BIG-nummer los opvoert.
  • De deelnemer is (nog) niet bekend in PE-online.
  • Er is een fout met de koppeling naar PE-online.

Deelnemers die niet bekend zijn in PE-online hebben nog geen akkoord gegeven om hun portfolio over te laten zetten, of staan niet geregistreerd in het register waarvoor u accreditatie heeft. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat u een foutmelding krijgt bij het opvoeren van presentie, adviseren wij u deelnemers expliciet te vragen of ze in het register waarvoor u accreditatie heeft aangevraagd zijn ingeschreven.