U organiseert en biedt allerlei scholingsvormen aan voor verpleegkundigen en verzorgenden. Hiermee helpt u ze deskundig te blijven, zodat zij de beste zorg kunnen leveren. Geaccrediteerde scholing volgen is belangrijk voor verpleegkundigen en verzorgenden om in aanmerking te komen voor herregistratie in het Kwaliteitsregister V&V. Vraag accreditatie voor het Kwaliteitsregister V&V aan, om te laten zien dat uw scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

Waar moet geaccrediteerde scholing aan voldoen?

Accreditatie is mogelijk wanneer:

 • actuele kennis en ontwikkelingen zijn meegenomen;
 • de scholing didactisch goed in elkaar steekt;
 • de scholing past binnen de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden;
 • u de presentie van deelnemers achteraf doorgeeft aan het Kwaliteitsregister via PE-online. Hiervoor heeft u het BIG- of relatienummer van de deelnemende verpleegkundigen en verzorgenden nodig.

In de Uitvoeringsregeling Accreditatie (pdf) staan de criteria die de Accreditatiecommissie toepast om te beoordelen of een scholing geaccrediteerd wordt.

Wat zijn de tarieven voor accreditatie?

Aanbodaccreditatie

Aanbodaccreditatie is de standaard accreditatievorm. Elke scholing die u aanbiedt, wordt apart beoordeeld. U ontvangt zo per aanvraag feedback.

 • Basistarief € 175,– per aanbod (ex. btw)
 • Gereduceerd tarief voor instellingen zonder winstoogmerk € 118,– per aanbod (ex. btw)

Instellingsaccreditatie

Het is mogelijk instellingsaccreditatie aan te vragen als u veel scholingen per jaar laat accrediteren en deze van bewezen kwaliteit zijn. Vanaf 35 accreditatie aanvragen per jaar biedt instellingsaccreditatie een financieel voordeel. Voordat u instellingsaccreditatie aanvraagt, adviseren wij een aantal keren het proces van aanbodaccreditatie te doorlopen. De tarieven voor instellingsaccreditatie zijn:

 • Basistarief € 5.630,– per jaar (12 maanden, ex. btw)
 • Gereduceerd tarief voor instellingen zonder winstoogmerk € 3.940,– per jaar (12 maanden, ex. btw)

Instellingsaccreditatie aanvragen

U kunt instellingsaccreditatie aanvragen bij de Accreditatiecommissie door een online formulier in te vullen. De aanvraag moet in ieder geval een onderbouwing bevatten waarom instellingsaccreditatie wordt aangevraagd, de naam van de contactpersoon, naam van de instelling en de volgende (bewijs)stukken:

 • Een uittreksel van de inschrijving in de Kamer van Koophandel.
 • Opleidingsplan met hierin opgenomen hoe een heldere structuur is ingericht om deskundigheidsbevorderende activiteiten te ontwikkelen en te beheren:
 • Wat is de visie van de instelling op de kwaliteit van haar onderwijs?
 • Hoe wil de instelling deze visie realiseren?
 • Hoe meet de instelling in hoeverre de visie wordt gerealiseerd?
 • Hoe is de instelling van plan om instellingsaccreditatie te organiseren? Gebruik hierbij de volgende checklist instellingsaccreditatie.

Deskundigheidsgebieden

In het Kwaliteitsregister zijn veertig deskundigheidsgebieden vastgelegd. Bij het aanvragen van accreditatie van een scholing voor het Kwaliteitsregister, kunt u aangeven of deze scholing tot één (of meerdere) deskundigheidsgebieden behoort, bijvoorbeeld: ‘oncologie’ of ‘revalidatie’. Wanneer de scholing specifiek genoeg is voor het betreffende deskundigheidsgebied en de scholing wordt geaccrediteerd, dan telt deze ook mee voor het deskundigheidsgebied, bijvoorbeeld: ‘oncologie’ of ‘revalidatie’. Cursussen en opleidingen die meetellen voor een deskundigheidsgebied, hebben dus meerwaarde voor de beroepsgroep. De scholing is daarnaast ook terug te vinden in de scholingsagenda van dit specifieke deskundigheidsgebied.

Aanvragen van accreditatie via PE-online

Via het systeem PE-online kunt u accreditatie van uw scholing aanvragen voor het Kwaliteitsregister.

Account aanmaken

Als u nog geen inloggegevens heeft, kunt u op www.pe-online.org/edu een account aanvragen.

Aanvragen van autorisatie

Nadat u toegang heeft gekregen tot PE-online, dient u zich éénmalig te laten autoriseren als organisatie. Hierbij wordt onder andere vastgesteld welke tariefstructuur gehanteerd wordt. Ook wordt gecontroleerd of uw organisatie reeds is opgenomen in PE-online. Zodra u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord komt u op op het scherm waar u autorisatie kunt aanvragen:

 1. Klik op ‘Autorisatie’ in het hoofdmenu.
 2. Klik op ‘Autorisatie aanvragen’ achter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. In het vervolgscherm kunt u uw organisatiegegevens aanvullen. Klik ‘OK’.

Normaal gesproken ontvangt u binnen één werkdag uitsluitsel over uw autorisatieaanvraag. Mocht dit veel langer duren, neem dan contact op. Hierna kunt u uw aanvraag indienen voor de volgende registers. Hiervoor gelden verschillende accreditatiecriteria. De uitvoeringsregeling of het toetsingskader per register kunt u openen door op de registers in PE-online te klikken.

 • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
 • Register Zorgprofessionals
 • Verpleegkundig Specialisten Register

Lees meer in de handleidingen van PE-online:

Beoordeling van de accreditatie-aanvraag

Nadat u accreditatie heeft aangevraagd en betaald, wordt deze beoordeeld door de accreditatiecommissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit deskundigen uit de sector. De commissie beoordeelt de kwaliteit en het niveau van aanbieders en aanbod van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Het verwerken van de aanvraag duurt ongeveer acht weken. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan ziet u deze in de scholingsagenda staan met een groen vinkje erbij. Nadat de accreditatie is toegekend, kunt u een beeldmerk en QR-code downloaden. Hiermee laat u zien dat uw scholing is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister. Wordt uw aanvraag afgekeurd? Dan ontvangt u het betaalde bedrag helaas niet terug.

Technische oplossingen voor het opvoeren van presentie

U kunt een lijst met BIG- of relatienummers in één keer opvoeren via Importeren in PE-online. In het veld kunt u vanuit een Word- of Excel-bestand de nummers kopiëren. Mocht het systeem een nummer niet herkennen, dan kan het zijn dat dit nummer niet juist is ingevoerd, of dat deze persoon niet bekend is in het register. Is het nummer juist ingevoerd, neem dan contact op met V&VN.

Geautomatiseerd presentie opvoeren

U kunt deelnemersregistratie van fysieke scholingen en/of e-learning geautomatiseerd opvoeren in het Kwaliteitsregister V&V. Dit kan door informatie over de scholing vanuit uw leermanagementsysteem (LMS) door te sturen naar PE-online. De benodigde gegevens moeten dan wel aanwezig zijn in uw systeem. Mogelijk vergt het aanleggen van deze koppeling dus ook aanpassing van uw eigen LMS.

Deze service wordt aangeboden door Xaurum, de leverancier van PE-online. Voor meer informatie of directe aanmelding kunt u een e-mail sturen aan support@pe-online.org met het verzoek om gebruik te maken van de webservice presentie of e-learning. Zij sturen u dan de technische documentatie, de kosten en een concept contractovereenkomst toe.

Machtiging voor opvoeren presentie

Als aanbieder van geaccrediteerde scholing, laat u zien dat uw scholingen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoen. Om verpleegkundigen en verzorgenden zoveel mogelijk betaalbare scholingen te bieden, kopen veel zorgorganisaties e-learning in. Mogelijk ook bij u. V&VN wil graag dat u deze scholingen betaalbaar en klantvriendelijk kunt aanbieden. Daarom kunt u vanaf nu deze zorgorganisaties machtigen om namens u presentie op te voeren voor de e-learning die zij bij u hebben ingekocht.

Hoe kunt u iemand machtigen?

Allereerst dient de zorgorganisatie (de inkopende partij) autorisatie aan te vragen bij V&VN via PE-online als ze nog geen account heeft. U kunt dan per scholing de inkopende partij machtigen om presentie door te geven wanneer u dit heeft geactiveerd bij organisatiegegevens. Als u accreditatie aanvraagt, krijgt u op het einde de mogelijkheid om een aanbieder te machtigen om presentie op te voeren. Hiervoor heeft u de gebruikersnaam van de inkopende partij uit PE-online nodig. Deze kan de inkopende partij vinden onder Organisatiegegevens. De inkopende partij krijgt de scholing dan bij haar overzicht van scholingen te zien en kan zo presentie opvoeren. Hoe dit moet is toegelicht in PE-online. Voor de aanbiedende en inkopende partij is het zo zichtbaar wie de presentie heeft opgevoerd. De aanbieder die accreditatie heeft aangevraagd blijft hoofdverantwoordelijk voor de inhoud van de scholing en voor het up-to-date houden van de machtiging.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)