Voor het aanvragen van accreditatie voor scholing dient u in PE-online een keuze te maken uit vier leervormen oftewel nascholingstypen. Om het meest geschikte type scholing te kiezen geven we op deze pagina extra uitleg. 

Leervormen En Accreditatie Kwaliteitsregister

Wil je deze afbeelding afdrukken of gebruiken om verder te verspreiden? Klik dan op onderstaande button voor de PDF-versie.

PDF-versie

Nascholingstypen in PE-online

Bedenk van tevoren goed onder welk nascholingstype uw cursus of scholing valt. De keuze vooraf bepaalt de weergave in de scholingsagenda en op welke wijze u de presentie van deelnemers opvoert.

Nascholing per bijeenkomst
U kiest voor de optie nascholing per bijeenkomst, indien de scholing bestaat uit verschillende bijeenkomsten die ook nog eens apart te volgen zijn. Denk hierbij aan workshops of congressen die uit twee dagen bestaan en waarbij het niet verplicht is om beide dagen aanwezig te zijn. Ook de tijdsduur per bijeenkomst kan verschillen. Bij het aanvragen van accreditatie geeft u dus aan hoeveel punten er per bijeenkomst gehaald kunnen worden. Deelnemers kunnen zelf kiezen welke bijeenkomst(en) zij volgen. Als aanbieder voert u presentie op per bijeenkomst.

Nascholing voor totaal
Met dit nascholingstype dient de deelnemer de gehele scholing gevolgd te hebben alvorens er presentie wordt opgevoerd. Dit kan gaan om korte cursussen van een dag of paar dagen, maar ook om opleidingen met een lange(re) doorlooptijd.   

(E-)learning on demand
Het type scholing (e-)learning on demand is bedoeld voor scholingen die op elk moment door een deelnemer kunnen worden gevolgd. Naast de digitale e-learning kan dit ook gebruikt worden voor leertrajecten die bestaan uit verschillende elementen en die op allerlei manieren worden gegeven. Bij deze leervorm is het dan ook niet mogelijk om bij de aanvraag aan te geven wanneer de scholing plaats zal vinden. Wel is het mogelijk om verschillende modules op te geven, zodat de presentie per module kan worden opgevoerd. Wanneer u gebruik maakt van de koppeling met PE-online, is het mogelijk om de presentie automatisch door te geven. Wanneer een deelnemer de gehele e-learning dient af te ronden voordat hij/zij accreditatiepunten ontvangt, dan hoeft u geen modules op te geven.

Cyclus
Een cyclus is een regelmatige opeenvolging van klinische lessen, refereerbijeenkomsten, FTO of vaardigheidstrainingen waarbij het onderwerp elke keer anders kan zijn. Daarnaast hoeven niet alle onderwerpen van tevoren bekend te zijn, omdat dit soort bijeenkomsten vaak ad hoc worden opgezet. In een cyclus kunnen maximaal 12 van dit soort bijeenkomsten worden aangevraagd. Een cyclus kenmerkt zich doordat elke bijeenkomst dezelfde structuur en tijdsduur heeft. Per bijeenkomst kan presentie worden opgevoerd. Bij het indienen wordt gevraagd om van ten minste één bijeenkomst een lesopzet mee te sturen. Een cyclus kenmerkt zich doordat elke bijeenkomst dezelfde structuur en tijdsduur (maximaal 4 uur) heeft. Bij het indienen wordt gevraagd om een jaarplanning (ook als nog niet alle data bekend zijn), en om van ten minste één bijeenkomst een lesopzet mee te sturen.

Wat is het verschil tussen een uitvoering en een bijeenkomst?

In PE-online wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoeringen en bijeenkomsten. Een uitvoering betreft de hele omvang van de scholing met een begin- en einddatum. Dit kan gaan om een dag(deel) of meerdere dagen. Wordt de scholing binnen dat jaar herhaald, dan zijn dit meerdere uitvoeringen van dezelfde geaccrediteerde scholing (zonder extra accreditatiekosten). Hieronder vindt u een voorbeeld van een uitvoering; uitvoering 1 en 2 hebben dezelfde tijdsduur, waarbij uitvoering 2 als herhaling wordt gezien van uitvoering 1. In PE-online geeft u aan dat uw scholing bestaat uit 1 bijeenkomst.  

Een bijeenkomst is óf een totale scholing van een dag(deel) óf het is onderdeel van een uitvoering. Het is mogelijk om aan te geven dat er meerdere bijeenkomsten apart gevolgd kunnen worden. Dit is alleen nodig als een deelnemer punten kan krijgen voor het bijwonen van afzonderlijke bijeenkomsten. In onderstaand voorbeeld zijn er twee uitvoeringen ingevoerd die ieder uit twee bijeenkomsten bestaan. De 2e uitvoering is een exacte herhaling van de eerste uitvoering. In PE-online geeft u aan dat uw scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten.