Om een instellingsaccreditatie aan te vragen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Ook is het mogelijk interessant voor u te weten vanaf welk moment een instellingsaccreditatie u financieel voordeel biedt.

Instellingsaccreditatie aanvragen 

U kunt instellingsaccreditatie aanvragen bij de Accreditatiecommissie door een online formulier in te vullen. De aanvraag moet in ieder geval een onderbouwing bevatten waarom instellingsaccreditatie wordt aangevraagd, de naam van de contactpersoon, naam van de instelling en de volgende (bewijs)stukken: 

  • Een uittreksel van de inschrijving in de Kamer van Koophandel. 
  • Opleidingsplan met hierin opgenomen hoe een heldere structuur is ingericht om deskundigheidsbevorderende activiteiten te ontwikkelen en te beheren: 
  • Wat is de visie van de instelling op de kwaliteit van haar onderwijs? 
  • Hoe wil de instelling deze visie realiseren? 
  • Hoe meet de instelling in hoeverre de visie wordt gerealiseerd? 
  • Hoe is de instelling van plan om instellingsaccreditatie te organiseren? Gebruik hierbij de volgende checklist instellingsaccreditatie. 

Wat zijn de tarieven voor accreditatie? 

Instellingsaccreditatie 

Het is mogelijk instellingsaccreditatie aan te vragen als u veel scholingen per jaar laat accrediteren en deze van bewezen kwaliteit zijn. Vanaf 35 accreditatie aanvragen per jaar biedt instellingsaccreditatie een financieel voordeel. Voordat u instellingsaccreditatie aanvraagt, adviseren wij een aantal keren het proces van aanbodaccreditatie te doorlopen. De tarieven voor instellingsaccreditatie zijn: 

  • Basistarief € 5.630,– per jaar (12 maanden, ex. btw) 
  • Gereduceerd tarief voor instellingen zonder winstoogmerk € 3.940,– per jaar (12 maanden, ex. btw)