Het College ontwikkelt beleid voor het Kwaliteitsregister. Het besluit over registratie en herregistratie, accreditatie, kwaliteitsborging, harmonisatie, openbaarheid, inzage, overgangsbepalingen en nieuwe ontwikkelingen.  

Het College is een orgaan van V&VN dat bestaat uit een voorzitter en zeven leden die afkomstig zijn uit de drie gebruikersgroepen van het Kwaliteitsregister V&V: verpleegkundigen en verzorgenden, aanbieders van scholing en zorginstellingen met een collectieve overeenkomst. De voorzitter en leden zijn benoemd door het bestuur van V&VN op grond van hun deskundigheid.

Leden

Voorzitter
Janneke van Vliet

Leden
● Caroline de Ridder (vicevoorzitter)
● Anneke de Groot
● Ina Bolt
● Anita de Reus
● Gerjan Wansink
● Maaike Pouwels

Secretaris
Cita van Til

Vice-secretaris
Charlotte Scherphof