VAR Erasmus MC omarmt de beroepsnorm deskundigheidsbevordering

  • 17 oktober 2023
  • Nieuwsbericht
  • Kwaliteitsregister
Klompen Ziekenhuis

De VAR wil dat de beroepsnorm deskundigheidsbevordering die door de beroepsgroep en V&VN is opgesteld, ook binnen het Erasmus MC de norm wordt voor verpleegkundigen en verzorgenden. Diezelfde norm vormt ook de basis van het Kwaliteitsregister V&V. De VAR van het Erasmus ziet het Kwaliteitsregister als een effectief instrument om je deskundigheidsbevordering bij te houden en het is hun verdienste dat medewerkers van het Erasmus MC nu een registratie in het Kwaliteitsregister V&V vergoed krijgen. In het Rotterdamse ziekenhuis is deze samenwerking met V&VN op maandag 9 oktober officieel bekrachtigd. 

Het Erasmus MC investeert hiermee in 2.650 zorgmedewerkers. De VAR stimuleert collega’s om zich te registreren in het Kwaliteitsregister. De eerste aanmelding voor een V&VN-lidmaatschap en het Kwaliteitsregister V&V vond op dezelfde dag plaats.

Naast het lidmaatschap van V&VN en het Kwaliteitsregister mogen medewerkers van het Erasmus zich ook inschrijven bij een gespecialiseerde afdeling. Daarmee kunnen zij ook hun deskundigheid in specifieke aandachtsgebieden bijhouden.

Vanwege de recente en heftige gebeurtenis in het Erasmus MC zijn er zorgvuldige afwegingen gemaakt ten aanzien van het programma. De nadruk lag op een inhoudelijke dialoogsessie met en door verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Centraal stonden onderwerpen als deskundigheid, eigenaarschap, zeggenschap en leren van elkaar.  

Meer weten over het Kwaliteitsregister V&V? Klik hier.
Meer informatie over de beroepsnorm vind je hier.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)