Indicatieproces voor Zingeving

Inhoud

PalliArts app

Tool Google Play: PalliArts app (APP)
Bron/auteur: IKNL
Doelgroep: Cliënten in de palliatieve fase.
Wat kun je ermee: Landelijke en regionale informatie bekijken over palliatieve zorg, richtlijnen, medicatie, checklists, organisaties, beschikbare bedden en consultatie.
Uitkomst: N.v.t.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: N.v.t.

 

Signaleringsset Signalering in de palliatieve fase

Download de tool Signaleringsset Signalering in de palliatieve fase
Bron/auteur: IKNL (2015). Te bestellen via IKNL-webshop.
Doelgroep: Cliënten in de palliatieve fase.
Wat kun je ermee: De set geeft concrete handvatten voor het signaleren van conditie en gedrag.
Uitkomst: Verschillende documenten.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: N.v.t.

 

USD-4D (Utrecht Symptoom Dagboek, 4 dimensionaal)

Tool USD (Utrecht Symptoom Dagboek)
Zakkaartje USD
Bron/auteur: UMC Utrecht, Associatie Hospicezorg Nederland, Vereniging voor Geestelijk Verzorgers Nederland (2015).
Doelgroep: Oncologische cliënten, cliënten in de palliatieve fase.
Wat kun je ermee: Het signaleren en beoordelen van veel voorkomende symptomen, zoals pijn, vermoeidheid, eetlust, misselijkheid, depressie, angst, somberheid, welbevinden en kortademigheid. De 4D versie bevat ook een sociale en existentiële dimensie.
Uitkomst: Per symptoom een score van 0-10.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Er loopt een valideringsstudie van 2017-2020 (INZICHT).
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Zorgpad Stervensfase

Tool Zorgpad Stervensfase (APP)
Bron/auteur: IKNL, tegen betaling beschikbaar (thuiszorgversie €45)
Doelgroep: Cliënten in de palliatieve fase.
Wat kun je ermee: Het zorgpad beschrijft de beoordeling van de cliënt aan het begin van de stervensfase, de beoordeling van cliëntgebonden problemen (symptoomlast en interventies) en overlijden en zorg na overlijden.
Uitkomst: “Het zorgpad geeft duidelijkheid, bevordert proactief werken, geeft snel overzicht voor arts en verpleegkundige en bevordert multidisciplinaire communicatie.” (www.IKNL.nl)
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Het zorgpad is onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase (2009).
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

Landelijke Richtlijn Spirituele zorg

Tool Landelijke Richtlijn Spirituele zorg (PDF)
Bron/auteur: IKNL (2010)
Doelgroep: Cliënten met existentiële of levensvragen.
Wat kun je ermee: Met behulp van de richtlijn kan een inschatting gemaakt worden wat de behoefte is van de cliënt (aandacht voor levensvragen, behoefte aan begeleiding, worsteling met levensvragen) en hoe per situatie goede zorg te bieden. De richtlijn beschrijft een aantal (diagnostische) instrumenten.
Uitkomst: N.v.t.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Consensus-based.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Diverse hulpmiddelen

Tool Diverse hulpmiddelen
Bron/auteur: Zorg voor Beter
Doelgroep: Cliënten met existentiële of levensvragen.
Wat kun je ermee: De hulpmiddelen zijn ondersteunend bij het aangaan van het gesprek met de cliënt over hun leven en wat zij belangrijk vinden.
Uitkomst: N.v.t.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: N.v.t.