Indicatieproces voor meedoen

Inhoud

Factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag

 

Tool Factsheet Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag (PDF)
Bron/auteur: VWS (2016)
Doelgroep: Patiënten, ouders, zorgverleners, verzekeringsmedewerkers, scholen, ambtenaren etc. die te maken hebben met zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis.
Wat kun je ermee: Het document geeft een definitie en toelichting op het begrip gebruikelijke zorg, met daarbij een richtlijn gebruikelijke zorg uitgesplitst naar levensjaar.
Uitkomst: Met behulp van dit document kan een inschatting gemaakt worden welke zorg onder gebruikelijke zorg valt.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: N.v.t.

CSI (Caregiver Strain Index)

Tool CSI (Caregiver Strain Index) (PDF)
Bron/auteur: Robinson (1983), Copyright The Gerontological Society of America.
Doelgroep: Mantelzorgers.
Wat kun je ermee: Inzicht krijgen in de objectieve en subjectieve (over)belasting van de mantelzorger.
Uitkomst: Score 0-13, een score van 7 of hoger is een indicatie voor een hoge zorglast.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Drie positieve studies. Meetinstrument zit in U-Care toolkit kwetsbare ouderen en wordt gebruikt door verschillende thuiszorgorganisaties.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Ecogram

Download de tool Ecogram (PDF)
Bron/auteur: Traject in voor Mantelzorg (2015-2016)
Doelgroep: Generiek.
Wat kun je ermee: Het sociaal netwerk van de cliënt in kaart brengen.
Uitkomst: Een overzicht van de omvang van het netwerk en het type steun (praktisch, emotioneel) die het netwerk geeft.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: N.v.t.

 

EDIZ (plus) (Ervaren Druk door Informele Zorg)

Tool EDIZ (plus) (Ervaren Druk door Informele Zorg) (PDF)
EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg) (PDF)
Bron/auteur: Pot (1995), Boer (2012), via Expertisecentrum Mantelzorg.
Doelgroep: Er zijn twee versies: 1) De EDIZ: mantelzorgers van mensen met dementie, 2) de EDIZ-plus: mantelzorgers van mensen met diverse problematieken.
Wat kun je ermee: Inzicht krijgen in de belasting van de mantelzorger.
Uitkomst: EDIZ score 0-9, EDIZ plus score 0-15. Hogere score is hogere belasting.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Beperkt (alleen 2 studies door ontwikkelaars), maar veel in de praktijk gebruikt.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Zarit-12

Tool Zarit-12 (PDF)
Bron/auteur: Zarit (1980), Mapi Research Institute (2007).
Doelgroep: Mantelzorgers van ouderen met dementie of gehandicapten.
Wat kun je ermee: Het beoordelen van de belasting van de voornaamste mantelzorger van ouderen met dementie of gehandicapten.
Uitkomst: Score 0-88.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.