Indicatieproces voor functioneren

Inhoud

Barthel index

Tool Barthel index (PDF)
Bron/auteur: Mahoney & Barthel (1965), Nederlandse versies: de Haan ea. (1993), Post ea. (1995).
Doelgroep: Generiek.
Wat kun je ermee: De ADL (on)afhankelijk van een cliënt in kaart brengen.
Uitkomst: Score 0-20, hoe hoger de score, hoe onafhankelijker.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

GARS (Groningen Activiteiten Restrictie Schaal)

Tool GARS (Groningen Activiteiten Restrictie Schaal) (PDF)
Bron/auteur: Kempen e.a. (1990), als bijlage in GARS, Een Handleiding (2012).
Doelgroep: Cliënten met een chronische ziekte.
Wat kun je ermee: De (problemen met) zelfredzaamheid op verzorgend (ADL) en huishoudelijk (HDL) gebied vaststellen.
Uitkomst: Score 18-72, hoe hoger de score, hoe onafhankelijker.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Screeningsinstrument De Mond Niet Vergeten

Tool Screeningsinstrument De Mond Niet Vergeten (PDF)
Bron/auteur: De mond niet vergeten! (2016).
Doelgroep: Kwetsbare ouderen en cliënten met dementie.
Wat kun je ermee: Nagaan of er hulp nodig is bij de mondverzorging en/of een bezoek aan een mondzorgverlener. Doelstelling is om de screening op te nemen in de zorgbehoefteanalyse bij de intake en de periodieke evaluaties van het zorgplan van de thuiszorg, en tussentijds als daar reden toe is.
Uitkomst: Indicatie wel/geen hulp nodig bij mondverzorging en indicatie wel/niet verwijzing naar mondzorgpraktijk.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Practice-based, gezamenlijk ontwikkeld door thuiszorg, casemanagers, huisartsen en mondzorgverleners en in de praktijk getest door mondzorgverleners en wijkverpleegkundigen.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS)>

Tool Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS)
Bron/auteur: Easycare, Netwerk100, Radboud UMC (2013).
Doelgroep: Ouderen.
Wat kun je ermee: Samen met de huisarts in kaart brengen op welke gebieden er gezondheids- of welzijnsproblemen zijn en hierop een zorg- en behandelplan afstemmen.
Let op: Trap 1 van de Easycare-TOS bestaat uit een cliëntbeoordeling door de huisarts. Als dat niet voldoende is volgt Trap 2: afnemen van de Easycare-TOS door POH/ wijkverpleegkundige tijdens een huisbezoek.
Uitkomst: Kwetsbaarheidsoordeel (goed/matig/slecht) op 7 verschillende domeinen.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

GFI (Groningen Frailty Indicator)

Tool GFI (Groningen Frailty Indicator) (PDF)
Bron/auteur: Steverink e.a. (2001).
Doelgroep: Ouderen.
Wat kun je ermee: Screenen op de mate van kwetsbaarheid. De GFI geeft een eerste indicatie geeft van de mogelijke kwetsbaarheid van een persoon. Nadere diagnose is vervolgens nodig.
Uitkomst: Totaalscore 0-15, verdeeld over vier domeinen: fysiek (9 vragen), cognitief (1 vraag), sociaal (3 vragen) en psychologisch (2 vragen). Hoe hoger de score hoe kwetsbaarder de cliënt.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Matig-Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

TFI (Tilburg Frailty Indicator)

Tool TFI (Tilburg Frailty Indicator) (PDF)
Bron/auteur: Gobbens e.a. (2010).
Doelgroep: Zelfstandig wonende ouderen.
Wat kun je ermee: Screenen op de mate van kwetsbaarheid. De cliënt kan de vragenlijst zelf invullen.
Uitkomst: De vragenlijst bestaat uit twee delen. Deel A bevat 10 vragen over determinanten van kwetsbaarheid. Deel B bestaat uit 15 vragen over fysieke, psychische en sociale gezondheid. Totaalscore Deel B: 0-15, bij een score 5 of hoger is iemand kwetsbaar.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

BEM (Beoordeling Eigen Beheer medicatie)

Tool BEM (Beoordeling Eigen Beheer medicatie)
Bron/auteur: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (2016).
Doelgroep: Cliënten met een verhoogd risico bij het gebruik van medicatie.
Wat kun je ermee: Beoordelen of een cliënt zijn of haar medicatie zelf kan beheren.
Uitkomst: Conclusie of de klant zelfstandig medicatie bestelt en gebruikt, of dat de zorgverlener de medicatie besteld en/of helpt bij het toedienen van de medicatie.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: N.v.t.

 

Rode vlaggenlijst voor medicatiegebruik

Tool Rode vlaggenlijst voor medicatiegebruik (PDF)
Bron/auteur: Sino, Hogeschool Utrecht (2011).
Doelgroep: Ouderen.
Wat kun je ermee: Medicatieproblemen vroegtijdig opsporen en voorkomen.
Uitkomst: 28 vragen, wanneer met ‘ja’ beantwoord is dit een indicatie voor een risico m.b.t. medicatiegebruik.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Beperkt (studies alleen door ontwikkelaar), maar specifiek ontwikkeld en getest in de thuiszorg, praktisch bruikbaar.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Waaier medicatieveiligheid (incl. dubbele controle)

Tool Waaier medicatieveiligheid (incl. dubbele controle) (PDF)
Bron/auteur: Werkplaats Medicatieveiligheid van het kennisplein Zorgvoorbeter.
Doelgroep: Cliënten met een verhoogd risico bij het gebruik van medicatie.
Wat kun je ermee: De waaier beschrijft de zes stappen in het proces van medicatieverstrekking, geeft praktische informatie en tips.
Uitkomst: Inzicht in de verantwoordelijkheden van de betrokken professionals.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Practice-based.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

Bartel Index

Tool Barthel index (PDF)
Bron/auteur: Mahoney & Barthel (1965), Nederlandse versies: de Haan ea. (1993), Post ea. (1995).
Doelgroep: Generiek.
Wat kun je ermee: De ADL (on)afhankelijk van een cliënt in kaart brengen.
Uitkomst: Score 0-20, hoe hoger de score, hoe onafhankelijker.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

GARS - Groningen Activiteiten Restrictie Schaal

Tool GARS (Groningen Activiteiten Restrictie Schaal) (PDF)
Bron/auteur: Kempen e.a. (1990), als bijlage in GARS, Een Handleiding (2012).
Doelgroep: Cliënten met een chronische ziekte.
Wat kun je ermee: De (problemen met) zelfredzaamheid op verzorgend (ADL) en huishoudelijk (HDL) gebied vaststellen.
Uitkomst: Score 18-72, hoe hoger de score, hoe onafhankelijker.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Zelfredzaamheidsradar

Tool Website Zelfredzaamheidsradar of als app downloaden
Bron/auteur: LOCOmotion, in samenwerking met Symax.
Doelgroep: Generiek.
Wat kun je ermee: De zelfredzaamheid van de cliënt in kaart brengen op 15 domeinen.
Uitkomst: Per domein een score van 1-5. Hoe hoger de score, hoe zelfredzamer de cliënt is op het betreffende domein.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Beperkt.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

IPQ-K ziekte-perceptie (Illness Perception Questionnaire-Kort)

Tool IPQ-K ziekte-perceptie (Illness Perception Questionnaire-Kort) (PDF)
Bron/auteur: Weinman J (1996). Nederlandse versie: De Raaij e.a. (2007).
Doelgroep: Cliënten met klachten over het lichamelijk (dis)functioneren.
Wat kun je ermee: De cognitieve en emotionele beleving van een ziekte (ziekteperceptie) van de cliënt in kaart brengen.
Uitkomst: Score van 0-10 per vraag, 1 open vraag. Berekenen totaalscore niet mogelijk, maar de vragen kunnen afzonderlijk bekeken worden om een verandering in ziekteperceptie waar te nemen.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Beperkt, maar (internationaal) veel gebruikt.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.