Toolbox indicatieproces wijkverpleging

Wat kun je met deze toolbox doen?
De toolbox bestaat uit beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen en evalueren van de zorgvraag - en behoefte van de cliënt(systeem) als onderdeel van het verpleegkundig proces. De toolbox is ondersteunend, niet verplichtend. De hulpmiddelen in de toolbox zijn geen doel op zich, maar dienen te ondersteunen bij de onderbouwing van de indicatie. De toolbox kan worden ingezet bij het verzamelen van gegevens, de eerste fase van het verpleegkundig proces, om te komen tot een verpleegkundige diagnose. Ook kunnen de hulpmiddelen uit de toolbox worden gebruiken bij het herindiceren of evalueren van zorg.

Inhoud van de toolbox
De toolbox is opgebouwd aan de hand van de 6 dimensies van Positieve Gezondheid (Machteld Huber). Per dimensie zijn een aantal thema’s benoemd met daaronder relevante hulpmiddelen per thema. De 7e dimensie is een verzameling van handige websites, hulpmiddelen en naslagwerken.