V&VN zoekt leden kiescommissie

Medio 2022 organiseert V&VN verkiezingen voor zeven zetels in de Ledenraad. Deze verkiezingen worden georganiseerd onder toeziend oog van een Kiescommissie. Vind je het leuk om mee te denken over de verkiezingen? Meld je dan aan voor de Kiescommissie!

Hoe ziet de Kiescommissie eruit?

Alle leden van V&VN kunnen zich verkiesbaar stellen voor de Ledenraad van V&VN. Het proces hiervoor wordt begeleid door een Kiescommissie. Deze Kiescommissie bestaat uit drie leden: één lid uit de Ledenraad en twee leden van V&VN (die zelf niet aan de verkiezingen deel willen nemen). De commissie begeleidt het proces rond de verkiezingen, zodat voor iedereen duidelijk is dat de verkiezingen transparant verlopen.

Wat houden de werkzaamheden in?

De Kiescommissie komt drie keer (al dan niet digitaal) bijeen:

  • De eerste keer (eind maart) neemt de commissie het proces en de verschillende stappen inhoudelijk door. De Kiescommissie roept alle leden vervolgens op om zich kandidaat te stellen.
  • Eind mei toetst de Kiescommissie of de kandidaten voldoen aan de criteria die hiervoor zijn vastgesteld. Die criteria zijn opgenomen in een profielschets. De Kiescommissie neemt de kandidaatstellingen en de ontvangen CV’s door. Daarna stelt de Kiescommissie de kandidatenlijst op en kunnen de verkiezingen van start.
  • Na de stemming (in juni) wordt de uitslag officieel vastgesteld door de Kiescommissie. De commissie oordeelt of het proces goed is gegaan en maakt vervolgens de uitslag bekend.

Hoe wordt de Kiescommissie ondersteund?

Een projectteam van het bureau van V&VN ondersteunt bij de werkzaamheden.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar twee leden van V&VN die het leuk vinden om het proces te begeleiden. De Ledenraad is een belangrijk orgaan (het houdt toezicht op de koers van het verenigingsbestuur) en het is van belang dat de Ledenraadsleden een goede afspiegeling vormen van het ledenbestand. Een correcte procedure is daarbij van belang. Je moet je een mening kunnen vormen over de competenties van kandidaten uit andere vakgebieden en overzien of zij een goed zicht hebben op de ontwikkelingen waar V&VN voor staat.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)