Knelpunten in wijkverpleging bij cliënten met risico op bloedingen

  • Recent aangepast

In opdracht van: V&VN en ZonMw 
Ontwikkelaar: Nivel
Gestart: September 2022
Gereed: 2023

Deze richtlijn is in voorbereiding

Uit het werkveld zijn onderwerpen opgehaald die geprioriteerd zijn door V&VN leden. Dit onderwerp bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Knelpuntenanalyse in wijkverpleging bij cliënten met risico op bloedingen afgerond

Het Nivel heeft in opdracht van beroepsvereniging V&VN onder verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging onderzocht welke knelpunten zij ervaren bij cliënten met een risico op bloedingen

De knelpuntenanalyse is afgerond en de resultaten zijn beschreven in een rapport.

Rapport Knelpuntenanalyse

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!