Rapporteren, registreren, afvinken en aanpassen

  • 16 november 2017
  • Blog/Vlog
  • Overbodige zorg
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Maandag 20 november is de actiedag #meerzorgminderpapier. Kan ik meer zorg leveren als ik minder papierwerk zou doen dat niet gerelateerd is aan kwalitatief goede zorg voor mijn cliënt of de ontwikkeling van mijn vak?

Wat registreer ik zoal op een normale werkdag? Het is vrijdagmiddag. Vanochtend heb ik in de wijk gewerkt. Ik bezoek de meer complexe cliënten om hen in beeld te houden. Zo’n ochtend levert me een aardige to-do-lijst op om mijn middag mee te vullen. Die ochtend ben ik meerdere malen gebeld door, voor of over cliënten. Na ieder gesprek kijk ik gelijk hoe lang het heeft geduurd. Zodra ik de wijk uit ben, vink ik in het cliëntdossier aan “coördineren van zorg”, korte rapportage ‘contact met … over.. ‘ en wat ik hiermee ga doen.

De tijd van rapporteren en het telefoongesprek registreer ik, afgerond op vijf minuten. Ik pas het zorgplan aan van een cliënt waarbij de zorgvraag nog sterk wisselt. Dit betekent gelijk een nieuwe indicatie aanvragen. De indicatie mag immers slechts maximaal 5% afwijken van de te leveren zorg. Per wijziging moet ik dus het zorgplan aanpassen en een nieuwe indicatie stellen. Bij sommige cliënten in de laatste fase moet dat wekelijks….

Het gesprek duurde zeven minuten, ik registreer vijf minuten

Terwijl ik aan het zorgplan werk, komt een collega binnen met vragen over mw V. Hoe het met haar gaat, moet de zorg aangepast worden, met welk doel en hoe? Mijn collega kan weer verder, ik ook. Dan gaat de telefoon: de diëtiste van dhr J belt, overlegt en geeft aan wat zij bij dhr J gaat doen en wat hierin van ons verwacht wordt. Ik maak een aantekening, om straks ook zijn zorgplan aan te passen. Het gesprek duurde zeven minuten, ik registreer vijf minuten.

Ik werk verder. De huisarts klopt op de deur om af te stemmen over mw. A voor hij op huisbezoek gaat. Voor ik dit kan registreren en rapporteren, belt de zoon van mw K. Het gaat niet goed met zijn moeder, en hij, de zoon, klinkt overbelast. Het duurt even voor ik weet wat er aan de hand is. Belangrijke informatie is niet doorgegeven waardoor van alles langs elkaar heen gaat. Mijn zoektocht begint met het proberen betrokken disciplines aan de telefoon te krijgen. Uitvinden wat is afgesproken en waarom, waar de communicatie mis ging en welke gevolgen dit heeft. Ik voel me net Sherlock Holmes. Momenten dat ik in de wacht sta, rapporteer en registreer ik.

Steeds nadenken: moet het vinkje bij coördineren, monitoren, begeleiden, behandelen, procedures toepassen of advies, instructie, begeleiding, welke van de 42 gebieden moet ik aanvinken en vooral op de tijd letten. Ik ga verder met het zorgplan waar ik die middag mee begonnen was, dit moet immers af.

Welke van de 42 gebieden moet ik aanvinken?

Telefoon van mevrouw C. Rondom de zorg van haar echtgenoot hebben zij gebruik gemaakt van een hoog-laag bed, rolstoel en anti-decubitus materialen. De zorgverzekeraar heeft hier een machtiging voor nodig. De ene zorgverzekeraar wil dit wel, de ander weer niet. Bij het aanvragen van deze hulpmiddelen mogen we deze machtiging niet gelijk aanvragen via de huisarts…

Gelijk weer door met het achterhalen van de vragen rondom mw K. Eind van de middag heb ik het rond, missie geslaagd. Ik weet van de betrokkenen wie wat heeft gediagnosticeerd, benodigde medicatie die eerder gestopt leek volgens huisarts en apotheker. Gegevens verwerken in het zorgplan, overdragen aan de huisarts, rapporteren, registreren, drie incident-meldingen over deze cliënt (ieder incident een aparte melding) en naar huis. Weekend.

Op de fiets overdenk ik de middag, laat ik de drukte langzaam los. Hoeveel tijd zou ik over hebben als ik registraties en administratie die niet ten gunste is van de cliënt of ons vak niet zou hoeven doen? Ik denk dat het wel éénderde is… Wat zou dat heerlijk zijn.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)