Enquête #meerzorgminderpapier

  • 1 februari 2018
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Ziekenhuis_Bernhoven_toetsenbord

Onnodige registratie voor werkgevers en verzekeraars

In de ziekenhuis- en verpleeghuissector veroorzaken werkgevers – met formulieren en systemen - de meeste onnodige registratie, zeggen verpleegkundigen en verzorgenden. In de GGZ en wijkverpleging zijn dat de verzekeraars, zeggen medewerkers uit die sectoren. De Inspectie (IGJ) wordt veel minder genoemd. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de enquête die V&VN hield tijdens de actiedag #meerzorgminderpapier, eind vorig jaar.

Een meerderheid van alle verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen besteedt meer dan 30% van haar of zijn tijd aan registratie. Alleen bij verzorgenden in de wijk is dat lager (20%). Slechts 10% van alle administratie is volgens de deelnemers aan de enquête nuttig voor de patiënt of cliënt.

5000 deelnemers: bedankt!

Op de actiedag #meerzorgminderpapier vroegen we jullie om online of telefonisch mee te doen aan een uitgebreide enquête over (onnodige) registratie. In totaal vulden bijna 5000 zorgprofessionals de vragenlijst in. Wijkverpleegkundigen reageerden het meest. Op basis van de eerste (bijna) 4000 inzendingen, analyseerde een team van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de antwoorden. Daardoor wordt heel duidelijk hoeveel tijd registratie kost, wat de top 5 van registratie-ergernissen is en wie er volgens verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden verantwoordelijk zijn voor de registratie-eisen. Werkgevers en verzekeraars worden verreweg het meest genoemd. De Inspectie (IGJ) is volgens de deelnemers aan de enquête alleen verantwoordelijk voor het verplicht bijhouden van verpleegkundige scores die niet altijd zinvol zijn en het verplicht invullen van (extra) evaluatieformulieren. In alle groepen en alle sectoren wordt de onnodige registratie overigens regelmatig aangekaart in de organisatie; het meest gebeurt dat in de GGZ.

Minister De Jonge: registratie omlaag

De actiedag #meerzorgminderpapier had direct effect. Minister Hugo de Jonge, die op de actiedag met een aantal wijkverpleegkundigen sprak, vindt de registratielast te hoog ("Het lijkt wel zelfrijzend bakmeel!") en wil dat er snel vermindering komt. Hij heeft met de betrokken partijen een actieplan voor de wijkverpleging van 10 punten opgesteld. Ook is ‘Ontregel de Zorg’ gestart met schrapsessies voor de verschillende beroepsgroepen. De praktijk is echter weerbarstig; zo lijkt de minutenregistratie moeilijk uit te bannen. In de Tweede Kamer bleek onlangs uit Kamervragen dat veel werkgevers in de wijkzorg van hun accountants horen dat minutenregistratie nodig is. Ook de NzA houdt voorlopig vast aan de verantwoording per 5 minuten.

Top-5 ergernissen

De onderzoekers van de VU stelden per sector een lijst op van de meest genoemde registratie-ergernissen. Minutenregistratie en rapporteren van geleverde zorg (soms dubbel in verschillende systemen), werden het meest genoemd. Maar ook: handtekening van patiënt onder elke wijziging in het zorgplan en handtekening van huisarts of specialist onder elke aanvraag van een hulpmiddel om thuis zorg te kunnen leveren.

Veel deelnemers aan de enquête geven concrete voorbeelden:

"Afvinken van het vervangen van een dekbed of het spoelen van een gebit voor de nacht is te belachelijk voor woorden” (verpleegkundige ziekenhuis)

"Bij iedere verandering in de zorgvraag een nieuw zorgleefplan, mét handtekening. Soms meerdere keren per week” (verzorgende in de wijk)

"Risico-inventarisatie dubbel invullen, voor werkgever en Zorgkantoor” (verpleegkundige gehandicaptenzorg)

"Alles via rapportages met codes, reistijd en administratieve tijd invoeren en afvinken. Als ik veel cliënten zie, heb ik te weinig tijd voor registratie (productie). Het systeem zorgt ervoor dat hoe harder ik werk, hoe minder zichtbaar dit wordt als ‘productie’." (GGZ-verpleegkundige)

Lees alle voorbeelden en cijfers in het volledige onderzoek.

Lees ook: Geen (5) minutenregistratie meer bij MeanderGroep

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!