Veelgestelde vragen Wet BIG-II

Ziekenhuis_verpleegkundige_rooster

Eind juli 2019 kondigde V&VN een pas op de plaats aan met de Wet BIG-II en de overgangsregeling voor verpleegkundigen. We zijn met leden en niet-leden in gesprek over de vraag óf we gezamenlijk functiedifferentiatie willen. En zo ja, hoe dan? Alles ligt weer open. Hieronder gaan we in op belangrijke vragen die vaak terugkomen.

Wet BIG – II

Steunt V&VN Wet BIG-II?
Nee, V&VN heeft verkenner Rinnooy Kan laten weten dat er geen basis is om beroepsdifferentiatie wettelijk te verankeren.

Beroepsprofielen

Op welke manier zijn verpleegkundigen betrokken bij de totstandkoming van de beroepsprofielen?
In de rondetafelbijeenkomsten in 2010-2011, waaraan ruim 1000 verpleegkundigen hebben deelgenomen, hebben verpleegkundigen hun beroep beschreven zoals zij verwachten dat het er in 2020 uit zou zien. Dat is de basis geweest voor de beroepsprofielen. Daarnaast zijn leden betrokken via bijeenkomsten over functiedifferentiatie, een ledenpeiling, heeft de Ledenraad van V&VN gevraagd en ongevraagd advies gegeven en hebben de 41 besturen van de afdelingen en platforms van V&VN hun inbreng kunnen geven. Ook is een tweede peiling uitgezet onder alle leden van V&VN voor de internetconsultatie. En op de internetconsultatie kon iedereen reageren. De bevindingen uit de internetconsultatie zijn verwerkt in de concept-wettekst.

Wat is het verschil tussen de twee beroepsprofielen voor verpleegkundigen?
De mbo-opgeleide verpleegkundige blijft dezelfde taken uitvoeren. De hbo-opgeleide verpleegkundige krijgt er taken bij. Het verschil tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen is met name zichtbaar in de overstijgende taken, zoals het indiceren en organiseren van zorg over de werkvelden heen, Evidence Based Practice (inclusief het invoeren daarvan), klinisch redeneren, coaching, praktijkgericht onderzoek uitvoeren en klinisch leiderschap (niet hiërarchisch). 

In de beroepsprofielen voor verpleegkundigen staat in het beroepsprofiel van de mbo-opgeleide verpleegkundige dat deze vooral met voorspelbare en beperkt complexe zorg te maken krijgt. In het beroepsprofiel van de hbo-opgeleide verpleegkundige staat dat deze voornamelijk werkt met zorgsituaties die onvoorspelbaar zijn en waar sprake is van een hoge mate van complexiteit. Wat vindt V&VN ervan dat dit er zo staat?
Wat ons betreft is écht de bedoeling dat iedereen zijn huidige taken blijft houden. De hbo-opgeleide verpleegkundige krijgt er taken bij. Dit zien we ook terug in de proeftuinen. De wet gaat over het beroep. In het beroepsprofiel staat beschreven waar een verpleegkundige voor opgeleid is. Zie het als een startkwalificatie. Daarna blijf je je als verpleegkundige ontwikkelen en bouw je ervaring op, waardoor je steeds complexere zorg kunt verlenen. Het beroepsprofiel beschrijft niet wat voor kennis en ervaring iemand heeft opgebouwd. Een verpleegkundige moet kunnen doorgroeien in het vak.

Overgangsregeling

Waar kwamen de beperkende jaartallen van gespecialiseerde vervolgopleidingen vóór 2003 en hbo-v voor 2012 in de overgangsregeling vandaan? En wat vindt V&VN daarvan?
De jaartallen staan in het adviesrapport van de commissie Meurs. V&VN heeft juist altijd gepleit voor een zo breed mogelijke overgangsregeling zonder beperkingen van jaartallen. Wij hebben gezegd: laat naast de nieuw opgeleide bachelor-verpleegkundigen óók de mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen met een specialistische opleiding en álle hbo-v-verpleegkundigen toegang krijgen tot het register van regieverpleegkundige, ongeacht de jaartallen. Doe recht aan de opgebouwde kennis en ervaring van alle verpleegkundigen. Wij waren dus ook niet gelukkig met die jaartallen en we konden ze niet uitleggen. Wij hebben gewaarschuwd voor het onbegrip dat deze jaartallen oproepen en dringend geadviseerd om die jaartallen niet over te nemen in de overgangsregeling.

Proeftuinen

Zijn er proeftuinen met functiedifferentiatie gedaan in andere werkvelden dan ziekenhuizen?
Er is binnen verschillende zorginstellingen een start gemaakt met functiedifferentiatie. Dat heet niet altijd proeftuin. Er zijn voorbeelden in de VVT sector en GGZ. In de wijkverpleging wordt al vele jaren gewerkt met functiedifferentiatie.

Zijn er proeftuinen gedaan op gespecialiseerde afdelingen?
Er is en wordt binnen diverse zorginstellingen en op verschillende gespecialiseerde afdelingen ervaring opgedaan met functiedifferentiatie.

Hoe worden de resultaten op de proeftuinen geëvalueerd?
Binnen de meeste proeftuinen en afdelingen waar functiedifferentiatie is ingevoerd worden ook de effecten op de patiëntenzorg en patiënttevredenheid geëvalueerd. Daarnaast loopt er een verplegingswetenschappelijk onderzoek naar deze effecten en naar de verpleegkundig sensitieve uitkomsten.

V&VN

Ontvangt V&VN subsidie van VWS of andere partijen hiervoor?
V&VN is een ledenorganisatie en financiert al activiteiten met betrekking tot beroepsprofielen uit eigen middelen en is voor wat betreft haar bestaan en dit traject niet afhankelijk van subsidies door derden. De controle hierop vindt jaarlijks plaats door de ledenraad van V&VN waaraan het bestuur zich verantwoordt.

Werd de regiegroep beroepsprofielen uit subsidies betaald?
VWS heeft een subsidie van 482.833 euro verleend voor het implementeren van de in 2016 opgeleverde beroepsprofielen en om ervoor te zorgen dat deze beroepen aansluiten op de ontwikkelingen en zorgvraag in de praktijk. De betrokken partijen zijn samengekomen in een regiegroep, bestaande uit V&VN (penvoerder), de gezamenlijke werkgeversorganisaties (VGN, GGZ Nederland, NFU, NVZ en Actiz), de vakbonden (NU’91, FNV), vertegenwoordigers uit het mbo- en hbo onderwijs (LOOV en MBO-Raad) en de Chief Nursing Officer. Het grootste deel van de subsidie is gegaan naar een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe beroepen op de arbeidsmarkt. Ook was er geld beschikbaar voor een onafhankelijke voorzitter, adviseurs, zaalhuur en faciliteiten. Het project liep van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)