Om leden in staat te stellen het beroep op het hoogste niveau met trots, passie en professioneel uit te oefenen, is het van groot belang dat we leden horen, zien en helpen. In 2019 werd duidelijk dat we verpleegkundigen niet goed hebben gehoord over het wetsvoorstel van de Wet BIG-II.

Een ledenpeiling over het dit onderwerp werd binnen minder dan een week door 17.399 leden ingevuld. De uitslag – geen steun voor de wet, geen absolute meerderheid vóór onderscheid op de werkvloer tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen (functiedifferentiatie) - toonde aan dat de stem van de leden onvoldoende was gehoord bij de totstandkoming van de wet en de overgangsregeling.

Zoals eerder beschreven, trad in 2019 het zittende bestuur af en stelde de Ledenraad, het hoogste orgaan van V&VN, in september het nieuwe interim-bestuur in. Zij kregen als belangrijkste opdracht van de Ledenraad om V&VN als vereniging te vernieuwen en de leden daar nauw bij te betrekken. Dit vernieuwingstraject moet ook leiden tot een nieuwe, meer op de leden gerichte strategische agenda.

Online ontmoetingsplek voor alle leden en een nieuw CRM-systeem

Leden willen elkaar graag ontmoeten. Daarom werkte V&VN in 2019 hard aan het creëren van een online ontmoetingsplek voor alle leden. Leden kunnen hier straks kennisdelen, samenwerken, op de hoogte blijven, praktische zaken regelen en invloed uitoefenen. Het biedt allerlei mogelijkheden om zelf te bloggen, te reageren, te liken, mee te doen met peilingen, onderwerpen te volgen en vakgenoten uit het hele land te ontmoeten. Het platform is voor en door leden ontworpen. Afdelingen en platforms van V&VN hebben hier straks een eigen plek, waar ze direct contact met hun leden kunnen hebben. Ook andere groepen binnen onze vereniging kunnen er een community beginnen. Om het platform geschikt te krijgen voor ruim 100.000 leden hebben we het uitgebreid getest in een pilot-omgeving met 1000 leden. Dankzij hun kritische en constructieve feedback hebben we nog veel zaken verbeterd. Dit heeft helaas meer tijd gekost dan verwacht, waardoor de start van het platform voor alle leden in 2019 niet heeft kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk hebben bestuur en directie besloten om prioriteit te geven aan de invoering van het nieuwe CRM-systeem, en om de invoering van het online verenigingsplatform uit te stellen.

www.venvn.nl

In december 2019 introduceerde V&VN nieuwe websites die niet alleen visueel sterk verbeterd is, maar ook beter aansluit bij de zoekvraag en websitegebruik van de leden. De centrale website, de website van het Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig Specialisten Register en 47 websites van afdelingen en vakgroepen gingen mee met deze vernieuwing. In 2020 gaan we verder met het verbeteren van de websites.

Meer activiteiten onder één dak

Naast online ontmoetingen vonden ook fysieke ontmoetingen in 2019 volop plaats. Als vereniging organiseren we veel activiteiten met elkaar. Deze bijeenkomsten variëren van grote verenigingsbijeenkomsten tot afdelingsbijeenkomsten of bijvoorbeeld kleine overleggen met enkele vakgenoten. Een groeiende beroepsvereniging ziet ook het aantal van deze bijeenkomsten groeien. In 2019 troffen we dan ook de voorbereidingen om in januari 2020 te kunnen verhuizen naar een locatie waar het voor leden veel beter mogelijk is om elkaar te ontmoeten. Voor kleine bijeenkomsten, maar ook voor bijeenkomsten van meer dan 100 personen. Deze ontmoetingen kunnen vanaf 2020 op één plek plaatsvinden, centraal in het land.

Jonge aanwas

Jongeren zijn de toekomst. Dat geldt ook voor de zorg en voor onze beroepsvereniging. In 2019 zijn er verschillende gastcolleges gegeven door heel het land voor studenten verpleegkunde. Dit heeft geresulteerd in een grote groei in het aantal leden van het platform V&VN Jong Professionals (+140). Aan de hand van resultaten van een enquête onder de leden van het platform, is de ambitie ontstaan om een sterker netwerk te vormen met (online) bijeenkomsten. Er zijn ook nieuwe samenwerkingen aangegaan en we hebben jonge verpleegkundigen en verzorgenden gevraagd naar mogelijkheden voor het behoud van jonge professionals in de zorg. Ook worden de ervaringen van stagiairs en zij-instromers gedeeld met als doel de aansluiting tussen opleiding en praktijk te verbeteren.