Wil jij meedoen met de vernieuwing van V&VN?

  • 12 december 2019
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verpleegkundigen Kring

Wil je geïnformeerd worden over de vernieuwing van de vereniging? Wil je er actief bij betrokken worden? Dit worden de vragen die V&VN op korte termijn voor gaat leggen aan haar leden. Gerton Heyne, voorzitter a.i. van V&VN, maakte dit bekend tijdens de Verenigingsbijeenkomst op 9 december in Nijmegen.

Heyne zei dat hij een behoefte ziet om de vereniging meer voor en door de leden te laten zijn: “Dat hoor ik van de Ledenraad, en van de besturen van afdelingen, platforms, colleges en commissies binnen V&VN. De grootste gemene deler is dat men zich onvoldoende gehoord en betrokken voelde. Dat moet beter. We kijken kritisch naar rol, positie en verantwoordelijkheid van het bestuur, de ledenraad,  de afdelingen, platforms, directie en het bureau.”

Voor het vak of voor de leden?

Heyne schetste de vragen waar V&VN voor staat bij de hervorming: “Wat voor soort vereniging wil je zijn? Om de discussie scherp te krijgen zetten we het wat zwart-wit neer. De nuance komt later. Wil je bijvoorbeeld een pure beroepsvereniging met aandacht voor de inhoud van het vak? Of vooral een belangenvereniging die zich bezig houdt met zaken als werkdruk, zeggenschap, professionele autonomie? Kies je voor een aanpak gericht op beïnvloeding van besluitvorming in Den Haag? Of kies je voor ondersteuning van ontwikkeling en innovatie op lokaal en regionaal niveau? Wil je een vereniging die kiest op basis van consensus of is het mogelijk om verschillende meningen naast elkaar te laten bestaan? En richten we ons op 350.000 collega’s, op 100.000 leden of vooral op de 35.000 in onze afdelingen en platforms actieve leden?”

Peiling: wil je actief betrokken worden?

Heyne gaf aan dat hij samen met collega-bestuurder Conny van Velden deze vragen bespreekt met de afdelingen en platforms binnen V&VN: “In de komende maanden gaan we samen met die besturen in een aantal sessies vervolgstappen zetten. Over de inhoudelijke agenda en inrichting van de vereniging. Alles zal en mag daarin ter discussie gesteld gaan worden. Dat wordt een boeiend, maar ook lastig proces. Want als je wilt veranderen, moet je ook heilige huisjes ter discussie durven stellen.” 

Daarnaast is het de vraag of hoeveel leden actief betrokken willen worden, en in welke mate. Heyne: “Op deze bijeenkomst gaan we in workshops in gesprek over een aantal van deze vragen en over hoe dat traject eruit ziet. Maar we hebben 105.000 leden en die kunnen hier niet allemaal zijn vandaag. Binnenkort volgt een peiling waarin we alle leden vragen of en zo ja, op welke wijze ze over dit proces willen worden geïnformeerd of daarbij betrokken worden. De bedoeling is dat voor de zomer het plan voor een vereniging nieuwe stijl wordt vastgesteld. Dan kan de vereniging op zoek naar een nieuw en vast bestuur. Dan zit het werk van Conny en mij erop.“

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)