Blog Gerton Heyne: Tegenstrijdige adviezen

  • 10 december 2019
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen
Blog Tegenstrijdigeadviezen

Het bestuur van V&VN zal medio januari voorstellen doen over hoe verder na de uitslag van de ledenpeiling en het intrekken van de Wet BIG-II. Dat vertelde voorzitter a.i. Gerton Heyne tijdens de opening van de verenigingsbijeenkomst van V&VN op 9 december in Nijmegen. Heyne en zijn collega Conny van Velden hebben nog enige weken nodig om hun oriëntatieronde langs verschillende mensen van binnen en buiten de vereniging af te maken. “Wie we ook spreken, gewone leden, twitteraars of onze bestuurders, we krijgen heel veel goede adviezen. Alleen spreken die elkaar vaak ook tegen.”

Heyne: “Volgens de één moeten we de Regieverpleegkundige anders noemen. Volgens de ander moeten we afstand doen van de twee beroepsprofielen uit 2016. De één zegt dat we daar juist mee door moeten, de ander dat we de profielen uit 2012 (verpleegkundige en zorgkundige) moeten nemen. En weer een ander zegt: maak één nieuw en ongedeeld profiel voor alle verpleegkundigen. De voorstander van differentiatie zegt dat we sneller moeten omdat we de boot anders missen. De tegenstander zegt: jullie gaan door terwijl de leden zeiden dat je moest stoppen. De één zegt: neem je tijd in een discussie die al 45 jaar loopt. De ander zegt: laat het onderwerp lekker rusten.” Ook over de opleiding krijgen Gerton en Conny tegenstrijdige signalen: “De initiële opleiding tot verpleegkundige moet hbo zijn, of mbo, of juist een combinatie van beide. Wanneer iemand stelt dat het heil van differentiatie vooral gezocht moet worden in gespecialiseerde opleidingen, stelt de ander dat die specialismen alleen maar tot versnippering van het beroep leiden.”

Realistische verwachtingen

Volgens Heyne is het dan ook niet realistisch om te verwachten dat het interim-bestuur iedereen tevreden zal kunnen stellen in deze al 45 jaar slepende discussie: “Ik snap het ongeduld. Maar er zijn geen pasklare antwoorden die alle leden tevreden stellen. Liever zoeken we naar zinvolle en elkaar aanvullende rollen voor alle verpleegkundigen. Naar inspirerende loopbaanpaden. Naar wat ons bindt. En naar het recht doen aan ieders kennis, kunde en praktische ervaring. Dat moet zorgvuldig. Alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zijn keihard nodig. We kunnen niemand missen. We hebben iedereen ontzettend hard nodig.“

Heyne gaf aan dat het laatste rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving mogelijk aanknopingspunten biedt: daarin staat dat bekwaamheden de basis zouden moeten zijn voor registratie. En dat verpleegkundigen die bekwaamheden zelf in een portfolio bij kunnen houden. Ook wierp Heyne de vraag op of de discussie over het vervolg op de Wet BIG-II niet veel meer vanuit de lokale of regionale praktijk moet worden gevoerd in plaats van vanuit Utrecht of Den Haag.

Medio januari voorstel

Heyne: “Ik ga er van uit dat we onze oriëntatie medio januari afronden en met een voorstel gaan komen. Dat is ook het moment dat we met werkgevers, werknemers en actiecomité weer bij minister Bruins op bezoek gaan. We komen dus niet met een besluit, maar met een voorstel. Dat voorstel zullen we vanzelfsprekend voorleggen aan onze leden.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)