Wij willen ook van de zomer genieten

  • 17 mei 2019
  • Blog/Vlog
  • Personeelstekort
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis Collega's

Ook al was de zomer vorig jaar prachtig, voor veel verpleegkundigen en verzorgenden scheen de zon niet. Gaten in de roosters leverden op de verpleegafdelingen en in de wijk pittige discussies op. Collega’s kregen het verzoek vakantiedagen in te leveren. Sommigen konden tijdens de zomer helemaal niet op vakantie. En nu staat de zomer alweer voor de deur.

Afgelopen jaar moest V&VN de noodklok steeds harder luiden vanwege het oplopende tekort aan personeel. We hebben erop gehamerd dat het probleem niet alleen kan worden opgelost met de instroom van nieuwe zorgprofessionals. Als we de achterdeur wagenwijd open laten staan, stroomt het personeel net zo snel weer weg. Op dit moment verlaten jaarlijks 80.000 zorgprofessionals de zorg. In bepaalde regio’s in Nederland laten de cijfers zien dat ruim veertig procent van de uitstromende medewerkers niet langer dan twee jaar in dienst is geweest. Werkgevers moeten dus veel meer hun best doen om verpleegkundigen en verzorgenden aan zich te binden.

'Als we de achterdeur wagenwijd open laten staan, stroomt het personeel net zo snel weer weg'

In april dit jaar hebben 220 zorgorganisaties samen besloten om een grootschalig landelijk onderzoek uit te voeren naar de reden van vertrek. Dit is hard nodig om de juiste maatregelen in te zetten om verpleegkundigen en verzorgenden te behouden. Eind mei debatteert de Tweede Kamer weer over de personeelstekorten in de zorg. V&VN vindt dat er veel harder ingezet moet worden op het behouden en het faciliteren van het huidige personeel. Door het programma Excellente Zorg weten we al welke factoren van belang zijn om zorgverleners te behouden, onder meer: meer autonomie en zeggenschap en meer steun van leidinggevenden. Maar hoe zorgen we nu dat verpleegkundigen en verzorgenden deze zomer doorkomen zonder dat er weer patiëntenstops worden ingezet?

Via social media helpen verpleegkundigen elkaar al door tips te delen, zoals het contact leggen met lokale zzp-groepen of flexteams, of de samenwerking aangaan met andere zorgorganisaties waardoor personeel gedeeld kan worden. En cruciaal: begin op tijd met de voorbereiding voor een zomerrooster en vraag aan verpleegkundigen en verzorgenden zelf welke oplossingen zij zien. Laten we ervoor zorgen dat al die 350.000 verpleegkundigen en verzorgenden dit jaar ook een beetje van de zomer kunnen genieten.

Francis Bolle is lobbyist van V&VN en verpleegkundige (niet-praktiserend). Via Twitter @francisbolle houdt zij je op de hoogte van de politieke ontwikkelingen in de zorg. 

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)