Wie wint de e-Health Scriptieprijs 2019? Breng je stem uit!

  • 18 november 2019
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_Bernhoven_registratie_2

De rol van technologie in de zorg wordt steeds groter. Er worden steeds meer handige en leuke tools ontwikkeld om het werk van verpleegkundigen en verzorgenden makkelijker en efficiënter te maken én patiënten en cliënten beter te kunnen helpen. Innovatie is het sleutelwoord. Daar weten de studenten die genomineerd zijn voor de V&VN VZI eHealth Scriptieprijs 2019 alles van. Zij kwamen met ideeën die niet alleen innovatief zijn, maar ook een meerwaarde hebben voor zowel de zorgvrager als de zorgprofessional en die bovendien praktisch uitvoerbaar zijn. Wie gaat er met de hoofdprijs vandoor? Dat bepaal jij!

Stella En Natasja Foto

Stella Penders en Natasja Kitzen – De Qwiek.up
Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie de komende jaren verdubbelen tot een half miljoen in 2040. De gedragsproblematiek die deze mensen vaak hebben zorgt voor een groeiend probleem in de zorg. Uit onderzoek in Cicero Zorggroep blijkt dat beeld- en geluidsinterventie hierbij kan helpen. De Qwiek.up projecteert verschillende beelden in combinatie met geluid. De Qwiek.up vermindert zo onrust en biedt afleiding en plezier. Het belevingsgericht inzetten van deze tool draagt bewezen bij aan het welzijn van de zorgvragers.

Bekijk de pitch >>

Ilonabronneberg Foto

Ilona Bronneberg - IBD Coach en CalProSmart
Inflammatory Bowel Disease (IBD) is een groep van chronische darmontstekingen waarvan de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa de twee bekendste zijn.
Binnen het Zuyderland Medisch Centrum worden er zo’n 2500 patiënten met een IBD behandeld. Bij ruim 800 van deze patiënten verloopt het contact grotendeels via Mijn IBD coach, een beveiligde en persoonlijke internetpagina waarmee de patiënt vanuit thuis gemonitord kan worden. Hierdoor zijn er minder vaak controles in het ziekenhuis noodzakelijk.
Een belangrijke voorspeller voor ziekte activiteit is het fecaal calprotectine. Dit is een lichaamseigen stof die vrijkomt bij ontsteking van de darm. De CalproSmart thuistest maakt het voor patiënten mogelijk om in de thuissituatie het calprotectine te meten met behulp van een smartphone. IBD Coach en CalProSmart dragen bij aan het zelfmanagement van de patiënt, wat de eigen regie en het gevoel van autonomie bevordert.

Bekijk de pitch >>

Nasma En Maaike Foto

Nasma Azdad en Maaike Bisschop - Zorgalarmeringssyteem
Het zorgalarmeringssysteem in verpleeghuizen is een technologie die invloed uitoefent op de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgprofessional. Het huidige zorgalarmeringssysteem functioneert voldoende met betrekking tot het maken van alarm, maar hoe het de zorgrelatie beïnvloedt is niet eerder inzichtelijk gemaakt. Technologie dient naast het efficiënt en doelmatig maken van zorg ook de kwaliteit van zorg te versterken en daarmee tevens de zorgrelatie. Vitalis WoonZorg Groep heeft aangegeven dat de vele alarmeringen het verlenen van persoonsgerichte zorg belemmeren. Het doel van dit kwalitatief beschrijvend onderzoek was in kaart brengen op welke wijze het huidige zorgalarmeringssysteem van een afdeling Somatiek van Vitalis Woonzorg Groep de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener beïnvloedt.

Bekijk de pitch >>

Myrthe Frederiks Foto

Myrthe Frederiks: opschalen van technologie in de wijk
Uit de praktijk blijkt dat technologie, ondanks de positief bewezen gevolgen voor zorgprofessionals en cliënten, nog onvoldoende gestructureerd ingezet wordt in de thuiszorg. In deze scriptie wordt beschreven hoe succesvolle technologische innovaties, zoals de personenalarmering of beeldzorg, opgeschaald kunnen worden in de wijk. Voor dit onderzoek is gesproken met meerdere verpleegkundigen en bestuurders van verschillende thuiszorgorganisaties door heel Nederland. Hieruit blijkt dat vrijwel iedere organisatie één of meerdere technologische toepassingen inzet in de thuiszorg. Toepassingen waarbij het zorgproces complexer wordt of moet veranderen, zoals beeldzorg, worden aanzienlijk minder vaak ingezet. De organisaties die veel energie steken in het inzetten van zulke toepassingen in de organisaties laten zien dat het mogelijk is om deze toepassingen op te schalen.

Bekijk de pitch >>

Manja Haagmans Foto

Manja Haagmans - Suikerplein
Diabetes is een van de snelst groeiende aandoeningen van dit moment, vooral ook bij kinderen. Zelfmanagement kan een grote rol spelen om complicaties te voorkomen. eHealth kan hierbij ondersteunen. Het kinderdiabetesteam bij Zuyderland Medisch Centrum gebruikt hiervoor sinds één jaar de digitale tool Suikerplein. Via Suikerplein kunnen kinderen en jongeren van 12-18 jaar laagdrempelig contact leggen met hun arts en informatie ophalen over hun aandoening. Dit vergroot hun kennis, waardoor zij meer inzicht eigen regie krijgen over hun ziekte- en behandelproces.

Bekijk de pitch >>

Wie gaat er dit jaar vandoor met de hoofdprijs? Breng je stem uit!

De winnaar van de eHealth Scriptieprijs 2019 ontvangt een bedrag van 1000,- euro. De jury bestaat uit professionals (60%) en publiek (40%). Jouw stem is dus onmisbaar! Op maandag 9 december zullen alle genomineerden hun idee tijdens de verenigingsbijeenkomst van V&VN in Nijmegen presenteren, waarna de winnaar bekend gemaakt wordt.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)