Weg met de vijf minutenregistratie

  • 19 juli 2017
  • Blog/Vlog
  • Registratielast
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Pauline Arts_blog_uitgesneden

15 juni 2017

"Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de Tweede Kamer toegezegd dat er een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging komt."
Ik ben aanwezig bij de presentatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het verder ontwikkelen van de wijkverpleegkundige zorg.

Doel van het nieuwe bekostigingsmodel is dat mensen thuis goede en betaalbare zorg krijgen, nu en in de toekomst. Voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk moet het allemaal makkelijker worden dit te registreren. We moeten af van de 5-minutenregistratie. Zodat we de tijd die we kwijt zijn met registreren en declareren, kunnen besteden aan dat wat we willen doen. Waarvoor ons hart klopt, waarvoor we opgeleid zijn, waar we goed in zijn, onze passie: het verplegen en verzorgen van mensen thuis.

Van mij, als medewerker van een wijkverpleegkundig team, wordt verwacht dat ik mijn wijk ken, weet wie er wonen en werken, welke gezondheidsproblemen of -risico’s voor komen, met wie ik kan samenwerken. Daarnaast wordt verwacht dat ik ‘doeltreffend en doelmatig’ handel.

Mooie kreet ‘doeltreffend en doelmatig handelen’. Maar wat is dat dan? Doeltreffend betekent dat ik het doel behaal, dat mijn cliënt en ik willen behalen. Doelmatig, dat ik dit praktisch doe, ‘verantwoord omga met beschikbare middelen’. Weer zo een mooie kreet. Kort gezegd dat ik niet met een kanon op de spreekwoordelijke mug schiet.

Doelmatig is belangrijk, erg belangrijk. Zorgkosten stijgen. Er wordt verwacht dat de behoefte aan wijkverpleegkundige zorg verder toeneemt. Het aantal verpleegkundigen en verzorgenden groeit niet mee met de vraag. Dus laat ons verantwoord omgaan met het beschikbare geld en de beschikbare tijd.

De plannen van die middag geven goede hoop.

Een week later

Een aantal medewerkers van de NZa bezoekt de organisatie waar ik werk. Ze stellen vragen over onze registraties. Kloppen deze, gaan we verantwoord om met maatschappelijk geld? Ook de 5-minutenregistratie komt aan de orde. Doen we dit op de juiste wijze, ronden we op de juiste manier af, passen we onze registratie aan als we bij de ene cliënt vijf minuten langer zijn en de ander vijf minuten korter?

Een mooi moment om met de NZa te reflecteren, stil te staan bij onze werkwijzen en kritisch naar onszelf te kijken. Een spannend moment ook, alsof we even onder een vergrootglas liggen. We werken te goeder trouw, werken eerlijk. Vindt de NZa dat ook, laten we niet onbewust, onbedoeld steken vallen?
We zijn blij met de terugkoppeling van de NZa: ”een open organisatie, registraties op de juiste wijze met aandacht voor werkdruk.”

Pfff... die 5-minuten registratie, afronden met wiskundige precisie. Is het doeltreffend? Doelmatig?
Gelukkig gaat het veranderen. Maar tot die tijd moeten we nog even samen op de huidige voet door. Samen met hetzelfde doel: betaalbare, kwalitatief goede zorg voor nu en in de toekomst.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)