Einde 5-minutenregistratie in zicht

  • 4 december 2018
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • V&VN Algemeen
5 Minuten Registratie

Einde aan de 5 minuten registratie in de wijkverpleging

De aanhouder wint. Een jaar nadat we met onze actiedag #meerzorgminderpapier de administratieve lastendruk in de zorg hoog op de politieke agenda zetten, is het einde van de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging dan eindelijk in zicht. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan komend jaar hun interne processen aanpassen, zodat verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk uiterlijk per 1 januari 2020 geen last meer hebben van de minutenregistratie, en meer tijd overhouden voor hun vak: het bieden van goede zorg. Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, de Nederlandse Zorgautoriteit, VWS en V&VN hebben dit afgesproken in een Convenant afschaffen minutenregistratie wijkverpleging.

V&VN directeur Sonja Kersten wil verder gaan met het schrappen van onzinnige administratieve taken: “Dit smaakt naar minder: minder administratieve lasten. Ook in andere sectoren van de zorg zijn nog heel veel onnodige regels die veel tijd kosten, maar niks bijdragen aan betere zorg. Daar moeten we zo snel mogelijk van af. Zodat verpleegkundigen en verzorgenden zich gewoon op goede zorg kunnen richten in plaats van op boekhouden. Zeker met de grote personeelstekorten en hoge werkdruk is dit kei- en keihard nodig. Uit onze peilingen blijkt dat onze leden twee uur per dag kwijt zijn aan administratie, waarvan de helft onnodig. Er is dus nog een wereld te winnen.”

Na het eerder schrappen van de verplichte tweede handtekening onder een gewijzigd zorgplan – een grote ergernis onder verpleegkundigen – zal V&VN heel goed in de gaten houden of de nieuwe aanpak van de grond komt. Kersten: “We spreken dit samen af, en dus gaan we elkaar daar ook aan houden. Met maar één toetssteen: merken de mensen die het werk doen er iets van? Tot nu toe was dat onvoldoende het geval. Dus we gaan die vraag over een jaar zeker weer stellen.”

Vertrouwen in de zorgprofessional

Voortaan geldt als uitgangspunt dat er vertrouwen is in de professional en zijn of haar inschatting van welke zorg er nodig is. Wijkverpleegkundigen hoeven niet meer achteraf tot op de minuut te registeren welke zorg is geleverd. Bekostiging en declaratie op tijd blijft, maar op basis van het zorgplan en de planning die vooraf worden gemaakt. Er wordt verder geen verantwoording gevraagd van de door hen geleverde minuteninzet. Zorgverzekeraars zullen alleen nog individuele zorgplannen inzien als de geleverde zorg er in een wijk erg afwijkt van wat je normaal gesproken mag verwachten.

Kersten: “We stoppen eindelijk met het afrekenen van de professional op zaken die niks met zorg te maken hebben. De rol van verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging wordt steeds belangrijker en zwaarder. Mensen blijven langer thuis wonen en hebben complexere zorgvragen. Professionals verdienen de ruimte en het vertrouwen om goede zorg te leveren, in samenspraak met hun patiënten.”

De aanhouder wint

Het begon met verpleegkundigen en verzorgenden die het niet langer pikten: een hoge werkdruk én een berg papierwerk. Najaar 2017 deden 17.000 leden mee aan een onderzoek naar de werkdruk en personeelstekorten in de zorg, en droegen oplossingen aan: oplossingen van de werkvloer. Het stoppen met onnodige administratie stond met stip op 1. Na onze actiedag #meerzorgminderpapier gingen we om tafel met Minister De Jonge en andere partijen over het terugdringen van onnodige registratie. Minister De Jonge van VWS beloofde een definitief einde van de 5-minutenregistratie. Met dit convenant is dat eindelijk in zicht. Kersten: “We hebben er het afgelopen jaar echt alles aan gedaan om dit resultaat te bereiken. Hoe lastig de gesprekken soms ook waren, we zijn blijven duwen. Met maar één doel: weg met die onzinnige administratie.”

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!