Gerton blogt: al duizenden stemmen bij verkiezingen voor nieuwe ledenraad

  • 12 augustus 2020
  • Blog/Vlog
  • V&VN Algemeen
Gerton Heyne blogt (banner)

Eind juli zijn de verkiezingen voor de Ledenraad van V&VN begonnen en er zijn nu al meer stemmen uitgebracht dan ooit tevoren. 18 kandidaten strijden om 8 plekken in het hoogste orgaan van onze vereniging. Er valt dus echt iets te kiezen! En velen doen dat ook. Het aantal uitgebrachte stemmen nadert de 5.000. Ter vergelijking: de vorige keer brachten 745 leden hun stem uit.

Het liefst zou ik natuurlijk willen dat alle 100.000+ leden hun stem uit zouden brengen. Maar ik ben vooral blij dat de belangstelling voor de verkiezingen zo veel groter is dan de vorige keer. De opdracht die Conny en ik bij ons aantreden kregen was immers het democratischer maken van de vereniging, zodat de stem van de leden zwaarder zou wegen. Daarom is de toegenomen belangstelling voor de verkiezingen voor de Ledenraad goed nieuws. De Ledenraad bepaalt immers de koers en het beleid van V&VN. Zij is de brug tussen de wensen van de leden en de uitvoering daarvan door het bestuur.

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk leden zich in de ledenraad herkennen. Daarom vind ik het goed dat er ook een aantal sterke verzorgende kandidaten is opgestaan. Want in de huidige Ledenraad zit geen enkel lid dat (nog) als verzorgende werkzaam is. Terwijl verzorgenden 1/3 van onze leden uitmaken. Wil je meebepalen wie straks in de Ledenraad zit? Breng dan snel je stem uit.

De nieuwe Ledenraad treedt aan in een vereniging in verandering. Het afgelopen jaar hebben wij als landelijk bestuur samen met de bestuurders van de afdelingen en platforms gewerkt aan plannen voor een nieuwe inrichting van de vereniging. We hebben maar liefst 41 (!) afdelingen en platforms. Het lukt lang niet altijd om snel en gemakkelijk bestuursleden te vinden, om als afdeling bovenop nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen te zitten. En het kost soms veel tijd en moeite om met zoveel besturen tot herkenbare gezamenlijke standpunten te komen. Terwijl dat wel keihard nodig is in het belang van onze leden en van eigenlijk alle verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten! Bovendien is 2/3 (!) van alle leden NIET aangesloten bij een afdeling of platform. Waar V&VN in het verleden erg gericht was op meer leden, willen we nu juist grotere betrokkenheid van de huidige leden bereiken. Het is dus duidelijk dat er iets moet veranderen.

Bloggerton Presentatie

Maar makkelijk is het niet. Want V&VN is uit een fusie van tientallen kleinere beroepsverenigingen ontstaan. Die vaak – begrijpelijk –  hechten aan hun eigen identiteit en nestgeur, aan de vrijheid die ze ervaren om eigen activiteiten te ontplooien. Tegelijkertijd is er, zeker ook gezien de gang van zaken vorig jaar rondom BIG2, grote behoefte onder afdelingen aan een betere en meer dienende ondersteuning door het bureau en het centrale bestuur van V&VN. Dat lukt natuurlijk nooit helemaal als je je beperkte middelen over 41 afdelingen moet versnipperen.

Het is dus best een ingewikkelde klus. Want zelfs als het lukt om afdelingen samen te laten gaan, dan wordt de volgende uitdaging: zorgen voor voldoende eigenheid en herkenbaarheid in de nieuwe structuur. Anderzijds: die uitdaging hebben we nu ook, met slechts 1/3 van de leden die bij een afdeling of platform aangesloten zijn.

Ik wil het gesprek over de vernieuwing graag breder voeren dan met de bestuurders van de afdelingen en platforms. Ook met leden die niet bestuurlijk actief zijn. Ook met leden die niet bij een afdeling zitten. En ook met ex- en niet-leden over wat ze nodig zouden hebben om (weer) lid te worden.

Daarom hielden we begin dit jaar een peiling over een aantal stellingen over de koers van V&VN. 1.112 leden vulden hem in (vind je dat te weinig? Doe de volgende keer dan mee!). De vraag achter de peiling: “kijken ‘gewone’ leden hetzelfde tegen de vernieuwing van V&VN aan als de bestuurders van de afdelingen en platforms?” Daar lijkt het wel op. Negen op de tien respondenten vindt bijvoorbeeld dat V&VN niet alleen open moet staan voor de stem van de leden, maar van álle verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Zo werken we eigenlijk al een beetje. Bij de plannen voor opschaling van de IC-capaciteit hebben we alle IC-verpleegkundigen van Nederland gevraagd om zich uit te spreken. Niet alleen onze leden. Op basis van hun inbreng is het bestuur van V&VN IC vervolgens aan de slag gegaan. Als beroepsvereniging willen we alle collega’s horen. Dit roept wel nieuwe dilemma’s op. Sommige leden vragen zich af waarom ze voor hun lidmaatschap zouden betalen als ook niet-leden mogen beslissen. Daarom moet bij besluitvorming de stem van de leden in principe de doorslag geven. De les van de afgelopen jaren is dat V&VN een opener houding aan moet nemen.  In het verleden was de reflex te vaak om kritiek als vervelend te zien. Terwijl je juist moet willen dat de achterban kritisch is en zich zo veel mogelijk uitspreekt. Dat zijn we aan het leren en dat proces gaat met vallen en opstaan.  

Hoe maken we onze vereniging democratischer? Hoe maken we meer werk van kennisontwikkeling en -deling en van de ontwikkeling van de beroepen? In september organiseren we een aantal bijeenkomsten door heel Nederland om het over zulke vragen te hebben. Over wat leden én niet-leden van V&VN verwachten. Meer info volgt snel, nu alleen hopen dat het virus niet nog verder oplaait.

Wil je meedoen met de vernieuwing van V&VN, stuur dan een mail naar communicatie@venvn.nl, of gewoon naar mij: g.heyne@venvn.nl.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)