Gerton blogt: praat mee over vernieuwing V&VN!

  • 11 juni 2020
  • Blog/Vlog
  • V&VN Algemeen
Gerton Heyne blogt (banner)

Begin dit jaar vroegen we via een peiling wie mee wil doen met de vernieuwing van V&VN. 2.872 leden staken hun hand op. Het idee was toen nog om verspreid door het land bijeenkomsten te organiseren om met leden te bespreken wat ze van V&VN verwachten. Dat was eind februari. De berichten over een mysterieus virus ergens in China drongen toen nog niet helemaal door. Daarna ging het snel.  

10 maart annuleerden we uit voorzorg alle fysieke bijeenkomsten op ons kantoor. Vijf dagen later was de lockdown een feit. Alle focus verschoof naar onze kerntaak: verpleegkundigen en verzorgenden in staat stellen hun werk op het hoogst mogelijke niveau uit te kunnen voeren. Met voldoende bescherming, ook in verpleeghuis en wijk. Met deugdelijke richtlijnen die écht bescherming bieden. Met voldoende inspraak en zeggenschap.

Er is ontzettend hard gewerkt, er is een topprestatie geleverd door verpleegkundig en verzorgend Nederland. Als de crisis ons iets heeft geleerd, is het wel hoe onmisbaar verpleegkundigen en verzorgenden zijn. Hoe waardevol en hoe cruciaal.

Daarom juist verdienen verpleegkundigen en verzorgenden een sterke beroepsvereniging. Die hun stem laat klinken. Niet alleen naar buiten richting media en politiek. Maar ook door binnen de vereniging te zorgen dat de stem en inbreng van leden meer dan voorheen bepalend is. Een  toestand als met de wet BIG2 – waarbij V&VN wel namens de leden sprak, maar onvoldoende naar hen luisterde? Never again.

Het in die zin vernieuwen van de vereniging was de opdracht die Conny van Velden en ik bij ons aantreden als interim bestuur kregen van de Ledenraad van V&VN. Hoewel de focus lag – en nog steeds ligt – op de corona-pandemie, hebben we tussen de bedrijven door verder geschaafd aan onze ideeën over een democratischer vereniging, nadrukkelijker gericht op kennisontwikkeling en -deling en de ontwikkeling van de beroepen. We zijn niet meer – net als in oktober, december en februari – fysiek bijeen gekomen met de bestuurders van de afdelingen en platforms, maar we hebben elkaar – zodra de werkzaamheden dat maar enigszins toelieten – wel via Teams weer gesproken en de draad weer opgepakt.

Over wat de belangrijkste opdracht is van V&VN. Willen we nog steeds werken met 41 afdelingen en platforms? En richten we ons alleen op leden of op alle 350.000 collega’s? Goede gesprekken, die me voorzichtig hoopvol stemmen dat het gaat lukken om – door de coronacrisis wat later dan gepland – in het najaar met een concreet voorstel te komen voor een nieuwe organisatie voor V&VN.

We willen dit gesprek niet alleen voeren met actieve bestuurders. Daarom voerden we de peiling van begin dit jaar uit. En daarom pakken we vandaag met een nieuwe peiling - onder de leden die in februari aangaven mee te willen doen met de vernieuwing – de draad weer op. Door middel van een aantal stellingen willen we toetsen of we op de goede weg zijn. Kijken leden op dezelfde wijze of heel anders tegen zaken aan dan de bestuurders? Dat is belangrijke informatie om een goed voorstel te kunnen doen.

De volgende stap is dat we een aantal digitale bijeenkomsten gaan organiseren om met geïnteresseerde leden verder te praten over de toekomst van onze vereniging. Wat moeten we vooral wél doen, en wat niet? Wat vind jij belangrijk, waarom ben jij lid? Dat zal in de loop van juli en augustus zijn. Want ook binnen de anderhalve meter samenleving is er  voldoende ruimte voor het goede gesprek.

We komen daar snel op terug, net als op de resultaten van de peiling die we nu gaan houden. Wil je alsnog meedoen met de peiling of deelnemen aan één van de bijeenkomsten in de zomer, stuur dan een mail naar communicatie@venvn.nl. Ik hoop dat je meedoet. En blijf gezond!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!