Coronacrisis: Indicatiestelling verruimd naar (beeld)bellen, maar achter de voordeur komen blijft belangrijk

  • 20 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
3D8A1048

Er komen veel vragen over de indicatiestelling in de wijk tijdens deze coronacrisis. Volgens het Normenkader is het uitgangspunt dat het indicatiegesprek plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt. Die regels zijn nu verruimd naar zorg op afstand, bijvoorbeeld (beeld)bellen. Het is belangrijk om een goede afweging te kunnen maken tussen een huisbezoek of zorg op afstand. V&VN publiceert daarom in samenwerking met andere partijen in de wijkverpleging een nieuw advies voor verpleegkundigen over indicatiestelling tijdens de coronacrisis.

In het advies staat de autonomie van de verpleegkundige centraal. Het is in deze crisisperiode aan de verpleegkundige om te beoordelen hoe het indicatiegesprek plaatsvindt; achter de voordeur, via beeldbellen of per telefoon. Kies je voor (beeld)bellen, dan is het tijdens de eerste dagen van de zorgverlening van belang om de op afstand gestelde indicatie te toetsen en vast te leggen in het zorgdossier/ECD.

Wel of geen huisbezoek
Gerben Jansen, voorzitter van de vakgroep V&VN Dementieverpleegkundigen, benadrukt het belang om een autonome afweging te kunnen maken voor wel of geen huisbezoek. “In deze crisistijd kan het een noodmaatregel zijn om een huisbezoek te vervangen door (beeld)bellen. Hiervoor geldt wat de vakgroep betreft: geen huisbezoeken, tenzij. Wijkverpleegkundigen, dementieverpleegkundigen en kinderverpleegkundigen moeten zelf de afweging kunnen maken of (beeld)bellen voldoende is om een (voorlopige) indicatie te kunnen stellen. Zelf maak ik als casemanager dementie ook iedere keer weer de afweging of een huisbezoek echt nodig is. Zo belde ik onlangs een cliënt om te bespreken of het huisbezoek vervangen kon worden door beeldbellen vanwege de coronacrisis. ‘Welke crisis?’, was zijn reactie. Die cliënt snapte er helemaal niets van en raakte in de war. ‘Kom je dan nooit meer langs? Ben jij ziek?’ Omdat de situatie het toeliet, heb ik toen besloten toch op huisbezoek te gaan. Laat ons als wijk- en dementieverpleegkundigen onze rol pakken. We zijn zelf in staat om een goede afweging te maken.”

Het advies ‘Indicatiestelling tijdens crisis COVID-19’ is door V&VN opgesteld in samenwerking met Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ en BINKz. Het advies is opgesteld op basis van het besluit ‘social distancing’ van de Rijksoverheid. Wanneer de situatie rondom COVID-19 verandert, wordt zo nodig het advies aangepast.

Zorgen? Laat het ons weten!
Heb jij zorgen, dilemma’s, knelpunten of ideeën over de situatie in de wijk rond het coronavirus? Laat het ons weten via het meldpunt van V&VN.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd