Afschalen wijkverpleging: wat heeft deze cliënt écht nodig?

  • 30 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleging_verpleegkundige_oudere dame

Veel cliënten die thuis zorg ontvangen, krijgen die zorg de komende tijd beduidend minder of anders dan ze gewend zijn. Niet-noodzakelijke, uitstelbare zorg en huishoudelijke hulp worden op steeds meer plekken niet geleverd als gevolg van de coronacrisis. Volgens Actiz, de koepel van zorgorganisaties, is die afschaling nodig omdat steeds meer met corona besmette ouderen thuis worden verzorgd. Ook moet, door het aantal contactmomenten te beperken, de kans op besmetting van kwetsbare ouderen, én van verpleegkundigen en verzorgenden, zo veel mogelijk worden beperkt.

V&VN vindt dat ook nu cliënten achter de voordeur de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben. Of dat nou Zvw-zorg of Wmo-zorg is. Verpleegkundig (en medisch) noodzakelijke zorg moet geleverd blijven worden.

Niet blindelings afschalen

Juist nu is het belangrijk om niet bij elke cliënt blindelings af te schalen, maar te kijken naar: wat heeft deze cliënt écht nodig? Welke zorg moet sowieso doorgaan? Sommige kwetsbare cliënten hebben immers geen mantelzorgers (meer) om hen te helpen bij hun primaire levensbehoeften. De Tweede Kamer heeft vorige week een motie aangenomen die stelt: ook dit is noodzakelijke zorg, en moet dus worden geleverd.

Veilige zorg

Voor V&VN staat voorop dat mensen achter de voordeur de zorg krijgen die noodzakelijk, veilig en verantwoord is. De handreikingen Normenkader en Verpleegkundig Proces kunnen je hierbij helpen. Als het gaat om de afweging tussen een huisbezoek of zorg op afstand, heeft V&VN een nieuw advies uitgebracht voor verpleegkundigen over indicatiestelling tijdens de coronacrisis.

Veilig werken

V&VN vindt het belangrijk dat cliënt én zorgprofessional beschermd zijn conform de RIVM-richtlijnen. Er wordt nu ontzettend veel gevraagd van verpleegkundigen en verzorgenden. Daar moet tegenover staan dat werkgevers en overheid zorgen voor voldoende en adequate persoonlijke beschermingsmiddelen. Hier vind je een handig overzicht van de richtlijnen per sector.

Tekorten én dilemma's

Op ons meldpunt blijven veel meldingen komen uit de wijkverpleging van collega’s die zich zorgen maken over de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Loop jij hier ook tegenaan? Of kom je door de afschaling van zorg voor ethische dilemma’s te staan? Laat het ons weten. Wij bespreken alle signalen, en hoe ze kunnen worden opgelost, met het ministerie, de bonden, artsen, werkgevers en andere betrokken partijen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd