Investeren in wijkverpleging cruciaal voor de toekomst van de zorg

  • 23 augustus 2022
  • Nieuwsbericht
  • Integraal Zorgakkoord
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleegkundige in gesprek met patiënt

De vraag naar ouderenzorg blijft stijgen. De wijkverpleging neemt steeds meer ziekenhuis- en verpleeghuiszorg voor haar rekening. En speelt een cruciale rol in preventie en de bevordering van gezondheid. Om deze rol goed te kunnen spelen en zorg uit het ziekenhuis en verpleeghuis goed te kunnen overnemen, moet er worden geïnvesteerd in de wijkverpleging. Met deze investeringen in de wijkverpleging kan duurdere zorg worden vermeden. Dat stelt V&VN vandaag in het AD.

De afgelopen jaren is er steeds meer geld voor wijkverpleging vastgehouden door de zorgverzekeraars. Hierdoor is de wijkverpleging verschraald, terwijl de zorgvraag in de wijk juist groeit en complexer wordt. Gevolg: kwetsbare, zieke, vaak oudere mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Dat is zeer ernstig. Tijdens de coronapandemie liep de hoeveelheid geld dat werd vastgehouden sterk op en bedroeg in 2021 599 miljoen (tegen 235 miljoen in 2018).

Bianca Buurman: “Die miljoenen euro’s op de plank hadden ook de afgelopen jaren gewoon besteed kunnen worden als zorgverzekeraars niet alleen hadden gestuurd op een zo laag mogelijke inkoop van wijkverpleging.” Denk aan het terugdringen van personeelstekorten aan broodnodige voorzieningen als dagopvang en aan investeringen in preventie, betere organisatie van de zorg en opleidingen.

We moeten ons realiseren dat investeringen hard nodig zijn om de zorg als geheel betaalbaar te houden. Buurman: “Met preventie in de wijk kunnen we voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden. Van de longziekte COPD weten we bijvoorbeeld dat een kwart van de ziekenhuisopnames kan worden voorkomen met goede monitoring. Zo voorkomen we belastende en dure zorg.”

Bianca Buurman: “We worden steeds ouder. Die extra jaren willen we zo gezond en gelukkig mogelijk doorbrengen. Dat vraagt om zorg die dichtbij is en aansluit op de behoefte van patiënten en cliënten. Om heel goede verpleegkundige zorg dus. Steeds vaker vindt deze zorg thuis plaats. Deze ontwikkeling is fundamenteel en slaagt alleen als we voldoende investeren in de verpleegkundige zorg en in de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die deze zorg leveren.”

Een selectie van andere berichtgeving:

Het AD-artikel waarnaar wordt verwezen in dit artikel, is terug te lezen in de papieren krant.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)