Richtlijn Voedings- en vochttekort

  • Richtlijn V&VN
  • Recent aangepast

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Pallas, Alliantie Voeding in de zorg en Health research and consultancy 
Gereed: 2024

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Richtlijn Voedings- en vochttekort in de zorg

Deze richtlijn bevindt zich momenteel in de commentaarfase.

Voedings- en vochttekorten vormen een probleem in de Nederlandse gezondheidszorg, met gevolgen voor gezondheid van patiënten en kosten van zorg. Het doel van dit project is het formuleren van aanbevelingen voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten t.b.v. de herkenning en screenen van voedings- en vochttekorten en het toepassen van interventies bij een vochttekort. Een update van bestaande richtlijnen voor voeding- en vochttekort bij kanker vormt één van de modules van de richtlijn.

In de commentaarfase worden de aanbevelingen in de conceptrichtlijn getoetst op inhoud en toepasbaarheid.

De richtlijn kon tot eind januari 2024 voorzien worden van commentaar. De ontvangen commentaren worden momenteel beoordeeld en zoveel als mogelijk door de werkgroep verwerkt in het concept. 

Lees verder

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)