Richtlijn Skin Tears

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw 
Ontwikkelaar: Pallas-P95
Gestart: januari 2023
Gereed: 2024

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Richtlijn Skin Tears

In opdracht van V&VN start Pallas-P95 met het opstellen van een richtlijn voor preventie en behandeling van skin tears (Huidscheuringen: huidwonden die als gevolg van wrijving en/of schuifkrachten ontstaan) in de wijkverpleging. Het opstellen van de nieuwe richtlijn doen wij in nauwe samenwerking met verzorgenden, zorgprofessionals (bv. verpleegkundigen, verpleegkundige specialisten) en patiënten/cliënten. 

Een richtlijn over dit onderwerp, skin tears in de wijk, is gewenst omdat het onvoldoende bekend is welke preventieve maatregelen bijdragen aan het voorkómen van skin tears. Ook is onbekend hoe bij verschillende gradaties van skin tears het beste gehandeld kan worden, bijvoorbeeld met wondmaterialen. De landelijke richtlijn Wondzorg (NVVH, 2013) gaat namelijk niet in op preventieve maatregelen en maakt geen onderscheid naar ernst van de skin tears bij de behandeling. Een nieuwe richtlijn kan deze hiaten opvullen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)