Richtlijn Mantelzorg

  • In commentaarfase
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Radboudumc afdeling IQ healthcare, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Universitair Medisch Centrum Utrecht
Gereed: 2021
Status: commentaren worden verwerkt

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Reactietermijn was t/m 1 september 2020

Wij zijn vanuit Radboudumc, op verzoek van V&VN, bezig met de ontwikkeling van de richtlijn mantelzorg met als doel om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen of te verminderen.

Dit hebben we gedaan op basis van wetenschappelijke literatuur en kennis uit de praktijk. De richtlijn is bedoeld voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die in hun werk in aanraking komen met mantelzorgers. Dus zowel in de wijkzorg, het ziekenhuis, de zorginstelling, de arbodienst als op school.

Met ‘mantelzorgers’ bedoelen we partners, jonge of volwassen kinderen, maar ook andere familieleden, buren en vrienden die een belangrijke rol spelen bij de verzorging en begeleiding van een hulpbehoevende (www.scp.nl). In de richtlijn maken we onderscheid in mantelzorgers in verschillende levensfasen: jonge mantelzorgers (tot 25 jaar), werkende/niet werkende mantelzorgers (van 25 tot 67 jaar) en oudere mantelzorgers (vanaf 67 jaar). Deze richtlijn gaat over alle mantelzorgers, ongeacht de ziekte van degene voor wie men zorgt en (culturele) achtergrond.

De richtlijn is in concept klaar en we willen graag vanuit verschillende perspectieven commentaar ontvangen. Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn Mantelzorg. Uw commentaar op de conceptversie van deze richtlijn wordt zeer gewaardeerd! 

Reacietermijn was t/m 15 september 2020

We zijn op zoek naar verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die de conceptrichtlijn Mantelzorger willen uittesten in de dagelijkse praktijk. De richtlijn is bedoeld om (over)belasting van mantelzorgers te voorkomen of te verminderen.  Zijn de aanbevelingen in de richtlijn duidelijk en uitvoerbaar zijn en helpen ze om mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen. Alle settingen worden meegenomen in de praktijktest: thuiszorg, ziekenhuis, intramurale langdurige zorg en de arbodiensten.

Oproep Werving Praktijktest Richtlijn Mantelzorg

Deze richtlijn is bedoeld om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te ondersteunen in hun dagelijks werk. Zij krijgen handvatten en adviezen over hoe ze mantelzorgers kunnen ondersteunen.

Ook biedt de richtlijn inzicht in mogelijkheden voor vroege signalering, preventie en interventie (zoals e-Health) en over criteria voor verwijzing naar andere zorg- en hulpverleners. Het belangrijkste is dat zorgverleners preventief kunnen handelen om overbelasting van mantelzorgers te voorkómen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.