Richtlijn Mantelzorg

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Radboudumc afdeling IQ healthcare, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Universitair Medisch Centrum Utrecht
Gereed: Q4 2021

Deze richtlijn is in de autorisatiefase

De verzamelde feedback (uit de commentaarfase) is verwerkt tot een definitieve versie. De besturen van de betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen geven inhoudelijk akkoord. Daarna autoriseert het bestuur van V&VN de definitieve versie.

Status: in autorisatiefase

Met ‘mantelzorgers’ bedoelen we partners, jonge of volwassen kinderen, maar ook andere familieleden, buren en vrienden die een belangrijke rol spelen bij de verzorging en begeleiding van een hulpbehoevende (www.scp.nl). In de richtlijn maken we onderscheid in mantelzorgers in verschillende levensfasen: jonge mantelzorgers (tot 25 jaar), werkende/niet werkende mantelzorgers (van 25 tot 67 jaar) en oudere mantelzorgers (vanaf 67 jaar). Deze richtlijn gaat over alle mantelzorgers, ongeacht de ziekte van degene voor wie men zorgt en (culturele) achtergrond.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!