Richtlijn Decubitus

  • Richtlijn V&VN

Eigenaar: V&VN
Financiering: ZonMw
Ontwikkelaar: Radboud universitair medisch centrum Afdeling Plastische chirurgie en de Hogeschool van Arnhem Lectoraat Innovatie in de Care

Deze richtlijn is geautoriseerd door V&VN

De besturen van de betrokken V&VN-afdelingen en andere betrokken partijen hebben inhoudelijk akkoord gegeven. Op basis van dit akkoord heeft het bestuur van V&VN de definitieve versie geautoriseerd.

Richtlijn Decubitus

De richtlijn Decubitus beschrijft (kern)aanbevelingen voor de beste zorg om decubitus te voorkomen en indien nodig te behandelen bij zorgvragers die in zorg zijn of komen. De richtlijn geeft richting aan de zorg en ondersteunt de zorgverlener en de zorgvrager in de keuzes van preventie- en behandelmogelijkheden en is een herziening van de landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling (2011).

V&VN Wondexpertise, V&VN Verpleegkundig Specialisten - netwerk VS Wondmasters, V&VN Intensive Care, V&VN Neuro & Revalidatie, V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners en V&VN Complementaire Zorg zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn.

Eigenaar: V&VN
Jaar van uitgifte: 2021

Richtlijn Decubitus

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)