Richtlijn Compressietechnieken

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw 
Ontwikkelaar: Radboud UMC
Gestart: januari 2023
Gereed: 2024

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Richtlijn Compressietechnieken

In 2021 is er door V&VN een knelpuntenanalyse uitgevoerd en de meest voorkomende knelpunten zijn vastgelegd in een knelpuntenanalyse. 

Compressiezorg in de wijkverpleging is door leden van V&VN geprioriteerd als onderwerp om een richtlijn te ontwikkelen omdat er in de praktijk veel verschil in handelen door zorgverleners is geconstateerd.

Het doel is het opstellen van een richtlijn en een overzicht met praktische adviezen gericht op ‘Compressietechnieken in de wijkverpleging’ samen met betrokkenen uit het veld, en waarin verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, en verzorgenden vanuit de wijkverpleging zich herkennen. Belangrijk uitgangspunt is dat de richtlijn en het overzicht met praktische adviezen breed worden gedragen, toepasbaar zijn voor cliënten in de thuissetting waarbij compressietechnieken (zoals zwachtelen of therapeutisch elastische kousen) worden toegepast. Daarnaast zullen de richtlijn en het overzicht met praktische adviezen zo gebruikersvriendelijk mogelijk worden vormgegeven om begrijpelijkheid en naleving te vergroten.

Rapport Knelpuntenanalyse Compressietechnieken

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)