Handreiking Vervuilde huishoudens

  • Richtlijn V&VN
  • Recent aangepast

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Trimbos-instituut 
Gestart: november 2022
Oplevering: 2024

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Handreiking Vervuilde huishoudens

Deze richtlijn bevindt zich momenteel in de commentaarfase.

Onder een vervuild huishouden wordt verstaan een woning met problematische hygiëne. Dit levert o.a. infectiegevaar op voor de betreffende bewoner zelf, maar ook voor betrokken (zorg)professionals. Ook kan er gevaar zijn voor buurtbewoners, bijvoorbeeld bij een brandgevaarlijke situatie. Als de veiligheid in gevaar is, moet er worden ingegrepen. Maar ook als er niet direct een veiligheidsdreiging is, kan het voor de zorgverleners lastig zijn de benodigde zorg te bieden.

In opdracht van V&VN ontwikkelt het Trimbos-instituut een handreiking vervuilde huishoudens voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die in de wijk zorg verlenen aan mensen met een vervuild huishouden. De handreiking rust hen toe met handvatten, kennis en vaardigheden om hun handelen te onderbouwen.

In de commentaarfase worden de aanbevelingen in de conceptrichtlijn getoetst op inhoud en toepasbaarheid.

De conceptrichtlijn kon tot 4 april2024 voorzien worden van commentaar. De ontvangen commentaren worden momenteel beoordeeld en zoveel als mogelijk door de werkgroep verwerkt in het concept. 

Rapport Knelpuntenanalyse

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)