Handreiking Vervuilde huishoudens

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Trimbos-instituut 
Gestart: november 2022
Oplevering: 2024

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Handreiking Vervuilde huishoudens

In opdracht van V&VN ontwikkelt het Trimbos-instituut een handreiking vervuilde huishoudens voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die in de wijk zorg verlenen aan mensen met een vervuild huishouden. De handreiking rust hen toe met handvatten, kennis en vaardigheden om hun handelen te onderbouwen.

De knelpuntenanalyse is uitgevoerd in 2021, de resultaten zijn beschreven in een rapport. Hieronder zijn het rapport en de infographic te vinden.

Rapport

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!