Handreiking Palliatieve Zorg Thuis

  • In commentaarfase
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Hogeschool Arnhem Nijmegen, NIVEL en UMC Utrecht
Gereed: 2020

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben een belangrijk aandeel in de palliatieve zorg voor thuiswonende patiƫnten en in de ondersteuning van de naaste familie. In samenwerking met de huisarts en soms ook met vrijwilligers maken verpleegkundigen en verzorgenden het mogelijk, dat een patiƫnt in de laatste levensfase de juiste zorg en ondersteuning krijgt en thuis kan sterven. Die zorg stelt hoge eisen aan de betrokken zorgverleners. Naast inhoudelijke zorg en ondersteuning zijn de samenwerking, de aansturing van de zorg en de overdracht van informatie in deze fasen cruciaal. Goede palliatieve zorg vergt duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, o.a. in relatie tot samenwerking, communicatie en overdracht.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.