Handreiking communicatie bij dementie

  • Richtlijn V&VN
Deze richtlijn is geautoriseerd door V&VN

De besturen van de betrokken V&VN-afdelingen en andere betrokken partijen hebben inhoudelijk akkoord gegeven. Op basis van dit akkoord heeft het bestuur van V&VN de definitieve versie geautoriseerd.

Handreiking communicatie bij dementie

De handreiking is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, Nivel, Vilans en Alzheimer Nederland in samenwerking met V&VN en met subsidie van ZonMw. 

V&VN Geriatrie & Gerontologie, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid - vakgroep Wijkverpleegkundigen en vakgroep Dementieverpleegkundigen, V&VN Consultatie Psychiatrie, V&VN Vakcommissie GGZ, V&VN Verpleegkundig Specialisten – netwerk VS Verpleeghuiszorg en V&VN Verzorgenden zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze handreiking.

Eigenaar: V&VN
Jaar van uitgifte: 2020

Handreiking Dementie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!