Laatste 5 berichten

24
mei
Hoe gaat V&VN om met persoonsgegevens?
De wetgeving rond privacy en de bescherming van je gegevens verandert....
24
mei
Akkoord wijkverpleging: meer geld voor kwaliteit
Er komt extra geld voor de wijkverpleging. De komende 4 jaar is dat in...
23
mei
#meerzorgminderpapier? Goede bedoelingen alléén niet genoeg
V&VN is blij met de het actieplan ‘Ontregel de Zorg’ ...
22
mei
Handtekening onder gewijzigd zorgplan niet meer nodig
Het is een veelgehoorde klacht: bij iedere kleine wijziging in het zor...
18
mei
Peter Bakens: ‘Ledenraad geeft mij energie’
Elke keer na een bijeenkomst met de Ledenraad – zo’n 4 kee...