Netwerk verpleeghuis verpleegkundigen

Ben je als verpleegkundige werkzaam in het verpleeghuis, dan ben je van harte welkom!

De zorg verandert, juist in het verpleeghuis. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of meepraten met enthousiaste collega verpleegkundigen, dan zoek je ons. Ons netwerk inspireert collega’s, heeft invloed op landelijk beleid en deelt kennis en ervaring. Samen staan we sterk! Dus: word lid.

Wie zijn wij:

Ons netwerk bestaat nog maar net en we willen een groot netwerk worden van verpleegkundigen die zich bezighouden met kwaliteit van zorg in het verpleeghuis. Om zodoende invloed uit te oefenen op het beleid en elkaar te inspireren.

Binnen ons netwerk werken wij allemaal als verpleegkundige (zowel mbo als hbo) in het verpleeghuis. We zijn betrokken bij de kwaliteitszorg in onze instelling. Onze functie in het verpleeghuis is relatief nieuw en juist daarom vinden we het belangrijk om samen op te trekken, te horen hoe anderen hun functie vorm geven en om op te komen voor gezamenlijke belangen. Daarbij werken we samen in zorg- en behandelteams. Als netwerk hebben we contact met andere afdelingen van V&VN en externe stakeholders.

Ons netwerk:

  • inspireert collega’s
  • deelt kennis en ervaring
  • brengt collega’s samen
  • heeft invloed op landelijk beleid

Oproep

Er is zóveel gaande. We komen handen, hoofden en harten te kort. Kom je onze groep versterken?

We zoeken mensen voor verschillende dingen: van klusjes doen tot bestuurslid. Bijvoorbeeld:

·         verlenen van hand- en spandiensten

·         coördineren van ons netwerk

·         mee-besturen van de afdeling Geriatrie & gerontologie

·         (digitaal) deelnemen aan klankbordgroepen

·         organiseren van (digitale) netwerkbijeenkomsten

·         vormgeven invulling leiderschap binnen ons vak

·         meelezen van een concept richtlijn

·         ons vertegenwoordigen in studies en projecten

Doe met ons mee. Je krijgt er energie van, kan invloed uitoefenen en het verschil maken. 

Mocht je interesse of vragen hebben mail ons via: netwerkverpleeghuisverpleegkundigen@venvn.nl

 

Onze coördinatoren:

Agaath Bruin

Praktijkverpleegkundige, ondersteunt specialisten ouderengeneeskunde in het verpleeghuis Axion Continue, Utrecht

Anke Persoon

Verpleegkundige np, senioronderzoeker en programmaleider V&V, coördinator bij het UKON (universitair netwerk ouderenzorg Nijmegen), RadboudUMC.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.