Ben je als verpleegkundige werkzaam in het verpleeghuis, dan ben je van harte welkom!

De zorg verandert, juist in het verpleeghuis. Krapte op de arbeidsmarkt is één van  de uitdagingen die we moeten aangaan. Ook eigen regie, persoonsgerichte zorg en een fijne ‘thuis’ omgeving voor mensen die komen wonen in het verpleeghuis zijn belangrijke drijfveren.

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of meepraten met enthousiaste collega verpleegkundigen, dan zoek je ons. Ons netwerk inspireert collega’s, heeft invloed op landelijk beleid en deelt kennis en ervaring. Samen staan we sterk! Dus: word lid.

Wie zijn wij
Ons netwerk bestaat sinds 2021 en is volop in ontwikkeling. We willen een groot netwerk worden van collega’s die zich bezighouden met de kwaliteit van zorg in het verpleeghuis. Om zodoende invloed uit te oefenen op het beleid en elkaar te inspireren.

Binnen ons netwerk zijn wij in de basis allemaal als verpleegkundige opgeleid (zowel mbo als hbo) en werkzaam in het verpleeghuis. We zijn betrokken bij de kwaliteitszorg in onze instelling. Door alle uitdagingen waar de verpleegkundige zorg in het verpleeghuis voor staat, vinden wij het belangrijk om samen op te trekken, te horen hoe anderen hun functie vorm geven en om op te komen voor gezamenlijke belangen. Daarbij werken wij samen of hebben wij nauw contact met zorg- en behandelteams. Als netwerk hebben wij contact met andere afdelingen van V&VN en externe stakeholders.

Ons netwerk:
- inspireert collega’s
- deelt kennis en ervaring
- brengt collega’s samen
- heeft invloed op landelijk beleid
- houdt zich bezig met (toekomstige) ontwikkelingen

Bijlagen
- Jaarplan 2022-2023
- Jaarverslag 2021

Onze coördinatoren:


Sirgrid Antigone Koning
Kwaliteitsverpleegkundige, werkt bij Cardia


Ming Po Leung
Kwaliteitsverpleegkundige bij de Swinhove groepAnke Persoon
Verpleegkundige np, senioronderzoeker en programmaleider V&V, coördinator bij het UKON (universitair netwerk ouderenzorg Nijmegen), RadboudUMC.Nanda van Zadelhoff
Adviseur kwaliteit en beleid bij LiemerijeJacqueline Kok
Adviseur kwaliteit en zorgontwikkeling bij IJsselheemMiranda van Bussel-van Otterdijk
Kwaliteitsverpleegkundige/coach/adviseur zorgontwikkeling bij Savant-zorgJudith van Zelst
Projectleider verpleegkundig meesterschap bij Sensire

9AF364F0 3F0A 4D2C 9B8A 5E215085962B

Er is zóveel gaande. We komen handen, hoofden en harten te kort. Kom je onze groep versterken?

We zoeken mensen voor verschillende dingen: van klusjes doen tot bestuurslid. Bijvoorbeeld:

  • verlenen van hand- en spandiensten
  • coördineren van ons netwerk
  • mee-besturen van de afdeling G&G
  • deelnemen aan klankbordgroepen
  • organiseren van netwerkbijeenkomsten
  • vormgeven invulling leiderschap
  • meelezen van een concept richtlijn
  • ons vertegenwoordigen in studies en projecten

Doe met ons mee. Je krijgt er energie van, kan invloed uitoefenen en het verschil maken. 

Mocht je interesse of vragen hebben mail ons via: secretariaat.geriatrie@venvn.nl.

Ambassadeur Ouderen

Ambassadeurs verpleegkundige in de intramurale zorg voor ouderen!

Een leiderschapstraject van V&VN Geriatrie & Gerontologie

Informatiebijeenkomst: 2 maart 2023
Start: september 2023

Verpleegkundigen in het verpleeghuis zorgen voor kwetsbare mensen, vaak in hun laatste levensfase. De verblijfsduur in het verpleeghuis is drastisch korter geworden, de zorgvraag van de bewoners wordt steeds complexer. Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het verpleeghuis. V&VN Geriatrie & Gerontologie wil die rol meer onder de aandacht brengen van bestuurders, zorgverzekeraars, maar ook van de lokale en landelijke politiek. En, niet te vergeten, van opleiders en verpleegkundige onderzoekers. V&VN G&G vindt dat verpleegkundigen in het verpleeghuis meer invloed moeten krijgen.

Daarom start V&VN G&G met een pilot. Een leiderschapstraject dat verpleegkundigen in het verpleeghuis beter zichtbaar maakt en ze meer invloed geeft. Als voorbeeld dient het succesvolle ambassadeursprogramma voor de wijkverpleegkundige.

LEES VERDER

G&G Ambassadeurs

Ambassadeurtraject verpleegkundigen in de intramurale ouderenzorg van start!

Met trots kunnen wij melden dat de pilot van het ambassadeurtraject begin september van start is gegaan. Een mooie en diverse groep van enthousiaste verpleegkundigen veelal vanuit verschillende organisaties nemen deel aan het traject.

De eerste twee modules zijn geweest en er zijn al verschillende sprekers en docenten op deze dagen aangesloten waarbij thema’s als beroepsidentiteit en persoonlijk en verpleegkundig leiderschap aan bod zijn geweest.

Zoals de deelnemers zelf zeggen waren de dagen tot op heden zeer inspirerend!

De komende tijd zullen de deelnemers coaching krijgen en komen thema’s als eigen leiderschap, landelijke ontwikkelingen, financiering, diner pensant, werkbezoek en strategische communicatie aan bod.

We kijken uit naar het vervolg van het traject en hopen dat dit net zo’n succes gaat zijn als de start!

Klik hier voor eerdere media berichten op LinkedIn.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)