Voortgang invoering AGZ

  • 29 maart 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Begin 2021 was het dan eindelijk zover, het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ) werd officieel ingevoerd! De verpleegkundig specialisten die eerder geregistreerd stonden in de specialismen intensieve zorg en acute zorg bij somatische aandoeningen werden meteen omgezet naar het nieuwe specialisme. Inmiddels is ook een deel van de verpleegkundig specialisten chronische zorg en preventieve zorg geregistreerd in AGZ na afronding van het aanvullend scholingsprogramma.

Aanvullend scholingsprogramma al 275 keer gevolgd

Het aanvullend scholingsprogramma wordt aangeboden door de Hogeschool Utrecht en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met VS-en chronische en preventieve zorg. Het aanvullend scholingsprogramma is tot nu toe al acht keer gegeven. In totaal hebben ongeveer 275 verpleegkundig specialisten het aanvullend scholingsprogramma gevolgd. Ook hebben al ongeveer 140 verpleegkundig specialist omzetting van registratie aangevraagd.

Heb jij het aanvullend scholingsprogramma al gevolgd? Zie voor alle informatie over het aanvullend scholingsprogramma de speciale website van de Hogeschool Utrecht.

LET OP: Vergeet niet om registratie in AGZ aan te vragen, nadat je het aanvullend scholingsprogramma hebt afgerond! Klik hieronder voor meer informatie.

 

Aanvragen omzetting registratie naar AGZ

Evaluatie omzetting AGZ

Al eerder informeerden we je dat de RSV evalueert hoe verpleegkundig specialisten de communicatie rondom de omzetting naar AGZ en de daadwerkelijke omzetting hebben ervaren. 135 verpleegkundig specialisten hebben tot nu toe deze korte evaluatie ingevuld. Hieruit blijkt dat het merendeel van de verpleegkundig specialisten tevreden is over de communicatie rondom de invoering van het nieuwe specialisme. Ook zijn er suggesties gegeven ter verbetering van de communicatie. De RSV gebruikt deze waardevolle suggesties voor verbetering van toekomstige procedures.

Heb je de evaluatie nog niet ingevuld? Graag nodigen we je uit dit alsnog te doen via de link die je vindt in de bevestigingsmail van je omzetting