Op deze themapagina vind je alle informatie met betrekking tot het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ) overzichtelijk bij elkaar. Van procedures, aanvullend scholingsprogramma tot veel gestelde vragen. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt over hoe de overgang naar het nieuwe specialisme in zijn werk gaat en welke stappen je mogelijk moet ondernemen, vind je dat op deze pagina terug.

Procedures

Vanaf de eerste week van september vind je hier informatie over de overgang naar het nieuwe specialisme en wat er van je verwacht wordt.

Aanvullend scholingsprogramma

De verpleegkundig specialist AGZ krijgt dezelfde bevoegdheden voor voorbehouden handelingen als de specialismen in de acute en de intensieve zorg bij somatische aandoeningen nu hebben. Het aanvullend scholingsprogramma is bedoeld voor de verpleegkundig specialisten chronische en preventieve zorg bij somatische aandoeningen en heeft als doel om het theorie- en praktijkgedeelte aan te leren van een aantal voorbehouden handelingen voor welke zij op dit moment nog niet bevoegd zijn.

De omvang van de scholing zal beperkt zijn. Maximaal een dag scholing voor het specialisme chronische zorg en maximaal drie dagen scholing voor het specialisme preventieve zorg.

Het aanvullend scholingsprogramma levert geaccrediteerde punten op die meetellen in het kader van de herregistratie in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Vanaf de eerste week van september word je verder geïnformeerd over het aanvullend scholingsprogramma.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt het nieuwe specialisme van kracht?

Het nieuwe specialisme wordt 1 januari 2021 van kracht.

Wat wordt er van mij als verpleegkundig specialist verwacht?

Vanaf de eerste week van september vind je op deze pagina meer informatie over wat er van je verwacht wordt. Voor de verpleegkundig specialisten in het specialisme GGZ zullen er in ieder geval geen wijzigingen plaatsvinden. Deze VS-en hoeven dan ook geen actie te ondernemen.

Welke gevolgen heeft de invoering van het nieuwe specialisme voor mijn registratieperiode?

De invoering van het nieuwe specialisme heeft geen invloed op de registratieperiode. De huidige registratieperiode wordt niet onderbroken en zal dus doorlopen. 

Welke gevolgen heeft de invoering van het nieuwe specialisme voor mij als verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios)?

De MANP-opleidingen passen de programma’s van de vier somatische specialismen aan op basis van het nieuwe opleidingsprofiel voor het verpleegkundig specialisme algemene gezondheidszorg.

Vanaf de eerste week van september informeren we je over wat het nieuwe specialisme betekent voor het opleidingsregister en of er iets van jou als vios verwacht wordt.

Wat houdt het aanvullend scholingsprogramma in?

De verpleegkundig specialist AGZ krijgt dezelfde bevoegdheden voor voorbehouden handelingen als de specialismen in de acute en de intensieve zorg bij somatische aandoeningen nu hebben. Het aanvullend scholingsprogramma is bedoeld voor de verpleegkundig specialisten chronische en preventieve zorg bij somatische aandoeningen en heeft als doel om het theorie- en praktijkgedeelte aan te leren van een aantal voorbehouden handelingen voor welke zij op dit moment nog niet bevoegd zijn.

De omvang van de scholing zal beperkt zijn. Maximaal een dag scholing voor het specialisme chronische zorg en maximaal drie dagen scholing voor het specialisme preventieve zorg.

Het aanvullend scholingsprogramma levert geaccrediteerde punten op die meetellen in het kader van de herregistratie in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Vanaf de eerste week van september word je verder geïnformeerd over de inhoud van het aanvullend scholingsprogramma en informeren we je over een aantal praktische zaken.

Waarom is het aanvullend scholingsprogramma nodig?

De Verpleegkundig Specialisten chronische en preventieve zorg krijgen in het nieuwe specialisme AGZ nieuwe bevoegdheden. Vanuit het formele perspectief van de wetgever is het niet mogelijk om beroepsbeoefenaren nieuwe bevoegdheden toe te kennen, zonder dat zij voorafgaand zijn geschoold. Daarom is het volgen van aanvullende scholing nodig. Vanuit beroepsinhoudelijk perspectief klinkt dit niet logisch. Er is bij de VS-en die het betreft echter brede consensus over het belang van de indeling in twee specialismen: AGZ en GGZ. En met de voorwaarden die de VS-en preventieve en chronische zorg gesteld hebben aan het scholingsprogramma was de conclusie dat de beroepsgroep op deze manier kan instemmen met een overgang naar het specialisme AGZ. Die voorwaarden die zij stelden zijn:

  • Een beperkte omvang van de scholing (1 tot max 3 dagen)
  • VS-en preventief en chronisch krijgen stem in de ontwikkeling van de scholing om te zorgen voor inhoudelijke meerwaarde
  • De scholing levert geaccrediteerde punten op voor herregistratie
  • VS-en krijgen 2 jaar de tijd om de scholing te volgen

Bekijk de nieuwsbrief die hierover verstuurd is eind 2019, Heb je vragen hierover? Neem contact met ons op. Bel het Verpleegkundig Specialisten Register (CSV en RSV) via (030) 291 90 50 of mail registers@venvn.nl o.v.v. Nieuw specialisme AGZ.

Wie gaat het aanvullend scholingsprogramma betalen?

VS-en preventieve en chronische zorg moeten het aanvullende scholingsprogramma volgen zodat zij in het nieuwe specialisme kunnen overgaan en zo hun wettelijke registratie als verpleegkundig specialist behouden. Het gaat dan ook om een verplichte scholing. Het ligt voor de hand dat dit in dit geval bekostigd wordt uit de opleidingsbudgetten die worden beheerd door de werkgevers.

Hoeveel tijd heb ik om het aanvullend scholingsprogramma te volgen?

Na invoering van het nieuwe specialisme op 1 januari 2021 heb je twee jaar de tijd om het aanvullend scholingsprogramma te volgen. Dit betekent dat je het scholingsprogramma uiterlijk 1 januari 2023 moet hebben afgerond.

Telt het aanvullend scholingsprogramma mee voor mijn herregistratie?

Ja, het aanvullend scholingsprogramma levert geaccrediteerde punten op die meetellen in het kader van de herregistratie in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Tot slot: wat kun je nu al doen?

Zorg ervoor dat je correcte e-mailadres en postadres bekend zijn. Dan weet je zeker dat je alle noodzakelijke informatie ontvangt.

Je kunt je adresgegevens controleren door in te loggen op Mijn V&VN.

En natuurlijk is het belangrijk dat je alle informatie die je ontvangt zorgvuldig doorleest.

Heb je dan toch nog vragen? Zoek dan contact met het Verpleegkundig Specialisten Register (CSV en RSV) via (030) 291 90 50 of registers@venvn.nl o.v.v. Nieuw specialisme AGZ.