Vios gezocht als adviseur voor de RSV

 • 29 maart 2024
 • Nieuwsbericht
 • VS Register

Ben jij verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) en heb je affiniteit met bestuurlijke, juridische en administratieve processen? Solliciteer dan als adviseur bij de RSV. Als adviseur vertegenwoordig jij de verpleegkundigen in opleiding tot specialist (viossen) binnen de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV). 

 

Over de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) 

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is opgericht met het doel om de kwaliteit van de specialistische beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De RSV ziet erop toe dat de opleidingen het vereiste niveau hebben en dat geregistreerde verpleegkundig specialisten voldoen aan de eisen van de Wet BIG en de regelgeving die door het  College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is vastgesteld. Daarmee levert zij een bijdrage aan de kwaliteit en doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg en aan de patiëntveiligheid. 

De RSV heeft haar opvattingen over goede organisatie, weloverwogen besluitvorming en verantwoording naar haar omgeving vastgelegd in een governancecode. 

De RSV heeft de volgende taken: 

 • Het inrichten en opheffen van de opleidingsregisters voor verpleegkundige in opleiding tot specialist; 
 • Het inschrijven van verpleegkundig specialisten in opleiding in de opleidingsregisters; 
 • Het erkennen van opleidingsinstellingen en praktijkinstellingen, hoofd- en praktijkopleiders; 
 • Het houden van toezicht op de naleving van collegebesluiten door opleiders en opleidingsinstellingen (o.a. door visitatie); 
 • Het inrichten en opheffen van de registers voor verpleegkundig specialisten; 
 • Het registreren en herregistreren van verpleegkundig specialisten in de specialistenregisters: 
 • Algemene gezondheidszorg (AGZ) 
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 


Wat ga je doen? 

Als vertegenwoordiger namens de verpleegkundigen in opleiding tot specialist heb je de volgende taken: 

 • Je neemt deel aan de vergaderingen van de RSV (je hebt geen stemrecht). 
 • Je adviseert ter vergadering de RSV over het te voeren beleid op basis van de aangeleverde stukken. 
 • Je brengt ter vergadering kwesties in die relevant zijn voor de vios in relatie tot de missie en doelstellingen van de RSV. 
 • Je oriënteert je buiten de vergadering om op de vraagstukken die van belang zijn voor de vios in relatie tot de missie en doelstellingen van de RSV. 

Je neemt vijf keer per jaar deel aan vergaderingen en krijgt een vaste vergoeding voor het vergaderen en het reizen. En je wordt goed ingewerkt door je voorganger.

 

Wat breng je mee? 

Als vertegenwoordiger namens de verpleegkundigen in opleiding tot specialist herken je jezelf in de volgende eigenschappen: 

 • Je hebt affiniteit met bestuurlijke, juridische en administratieve processen. 
 • Je vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de missie en doelstellingen van de RSV door de RSV te adviseren over het te voeren beleid. 
 • Je hebt oog voor de algemene belangen van alle verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios). 
 • Je bent in staat om het vertrouwelijke karakter van de RSV-werkzaamheden te begrijpen en hiernaar handelen. 
 • Je hebt het vermogen om overstijgend te denken. 

De specifieke competenties die van een adviseur op voordracht van de verpleegkundigen in opleiding tot specialist worden verwacht, kan je vinden in het profiel  ‘Adviseur op voordracht van de viossen’.  
 

Wil je solliciteren? Of meer informatie? 

Geïnteresseerden kunnen hun korte motivatiebrief en CV - indienen via registers@venvn.nl t.a.v. Bas Vogel, secretaris van de RSV.  

Reageren kan tot en met woensdag 17 april 2024.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met de secretaris van de RSV, Bas Vogel (06 57 88 90 82) of mail naar registers@venvn.nl 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)