Pilotdeelnemers positief over nieuwe methode herregistratie

  • 26 april 2024
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Zelf bepalen wat jij nodig hebt om bekwaam te blijven als verpleegkundig specialist. Daar wordt aan gewerkt in het traject Bekwaamheid in de Toekomst. 32 verpleegkundig specialisten hebben de nieuwe herregistratiemethode in 2023 getest in een pilot. De resultaten zijn positief. Pilotdeelnemers zien verbeterpunten maar er zijn geen grote wijzigingen nodig: “Het feit dat ik nu kan kiezen uit alle scholingen, geaccrediteerd én niet-geaccrediteerd, daar zie ik heel veel meerwaarde in. Je kunt nu kiezen op de inhoud in plaats van de punten die je voor iets krijgt.”

Alle pilotdeelnemers geven – zonder uitzondering - aan dat zij in de pilot voldoende ruimte ervaren om eigen keuzes te maken bij het onderhouden van hun bekwaamheid. Op een persoon na vindt iedereen dat er (veel) meer ruimte is dan in de huidige methode. Bijna alle pilotdeelnemers vinden ook dat zij met de nieuwe methode meer inzicht hebben gekregen in hun eigen bekwaamheid. Daarnaast geven zij aan dat er geen grote wijzigingen nodig zijn. De methode voldoet volgens hen.

De pilot liep van juni tot en met december 2023 en is begin 2024 geëvalueerd. In de pilot hebben de deelnemers de eerste drie stappen van de nieuwe herregistratiemethode getest: het doen van een zelfassessment, het opstellen van een herregistratieplan en het vragen van peerfeedback. Hieronder lees je meer over hun ervaringen.

Zelfassessment

Het zelfassessment bestaat uit een vragenlijst, waarbij je je eigen professionele bekwaamheid beoordeelt. De lijst bestaat uit gesloten vragen die gebaseerd zijn op het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist en open vragen die je inzicht geven in je persoonlijke ontwikkeling.

Pilotdeelnemer (41), VS in universitair medisch centrum
“Het zelfassessment vond ik een hele mooie tool om bewustwording te krijgen over jezelf. Het hield me een spiegel voor en maakte duidelijk waar ik wil verbeteren. Ik ben er daarna veel in mijn hoofd mee bezig geweest voordat ik doelen heb opgesteld. Korte doelen die hooguit twee jaar kosten, lukten wel. Doelen voor vijf jaar niet. Op de werkvloer veranderen zaken en komen ook onverwachte mogelijkheden. Ik zou het plan elk jaar willen bijstellen en laten groeien.”

De pilotdeelnemers vinden het invullen van het zelfassessment relatief makkelijk om te doen. Het invullen kost gemiddeld 20 minuten. 27 van de 32 deelnemers vinden dat het zelfassessment hen heeft aangezet tot het nadenken over hun persoonlijke ontwikkeling.

Bijna alle deelnemers vinden dat het zelfassessment een compleet beeld geeft van hun deskundigheid. Degenen die vinden dat er iets ontbreekt, geven aan dat het mogelijk moet zijn om voor twee expertisegebieden vragen te beantwoorden en dat het voor beginnende VS-en lastig is om bepaalde stellingen te begrijpen. Hier wordt rekening mee gehouden bij de doorontwikkeling van het zelfassessment.

Herregistratieplan

In het herregistratieplan formuleer je persoonlijke doelen die je wilt bereiken. Bij ieder doel bedenk je activiteiten om dit te behalen. Daaraan ken je zelf uren toe. Naast geaccrediteerde bij- en nascholing en intercollegiale toetsing kun je bijvoorbeeld ook op werkbezoek gaan bij collega’s, literatuur bestuderen, een onderzoek voorbereiden of niet-geaccrediteerde scholing volgen.

Pilotdeelnemer (29), VS in GGZ
“Ik heb eerst naar het zelfassessment gekeken en bepaald waarin ik me wil verbeteren. Ik ben net afgestudeerd, dus doelen bedenken vond ik niet moeilijk, ken ik nog van de opleiding. Ik vond het lastig om nu een keuze te maken uit activiteiten. Er is heel veel, ik had het gevoel dat er meer mogelijk is dan wat ik kon bedenken. Ik heb het daarom aan mijn peer gevraagd en het er met een medisch specialist over gehad. Ik heb 2 jaar vooruitgekeken, dat is makkelijk te doen.

Op twee personen na vinden alle pilotdeelnemers dat zij hun persoonlijke ontwikkeling goed kunnen vastleggen in het herregistratieplan en dat het plan goede mogelijkheden biedt om de deskundigheid op het eigen expertisegebied vast te leggen. Op de vraag welke aspecten zij moeilijk vinden, geeft de helft aan het lastig te vinden om een inschatting te maken hoeveel uren deskundigheidsbevordering bij een activiteit hoort. Hier wordt in de toekomst extra hulp bij geboden.

Peerfeedback

Bij deze stap leg je je herregistratieplan voor aan een peer (dat is in principe een andere verpleegkundig specialist). Je vraagt deze persoon om feedback te geven op de vragen die jij nog hebt over jouw herregistratieplan.

Pilotdeelnemer (57), VS in verpleeg- en verzorgingshuis
“Het was verhelderend om te kijken waar ik nu sta. Ik ben nu bezig met een kaderopleiding voor verdieping in mijn eigen werkveld. Daaruit kwam een doel naar voren. Ik ben opleider en heb een paar studenten die nu VS zijn gevraagd om mij peerfeedback te geven als opleider. Daarmee heb ik een doel aangepast. Het feit dat ik nu kan kiezen uit alle scholingen, geaccrediteerd én niet-geaccrediteerd, daar zie ik heel veel meerwaarde in. Je kunt nu kiezen op de inhoud in plaats van de punten die je voor iets krijgt.”

 Negen van de tien pilotdeelnemers kozen een verpleegkundig specialist als peer. In driekwart van de gevallen was dat een directe collega. Het vragen, ontvangen en verwerken van feedback kost de pilotdeelnemers gemiddeld zo’n twee uur.

Bijna alle pilotdeelnemers vonden het prettig om peerfeedback te vragen en ontvangen. Twee van de drie pilotdeelnemers heeft op basis van de peerfeedback nieuwe inzichten gekregen en het herregistratieplan aangepast. Daarnaast blijkt dat een op de vier pilotdeelnemers het lastig vindt om vragen te formuleren waarop zij/hij peerfeedback wil hebben. Hier wordt bij de doorontwikkeling van de nieuwe methode rekening mee gehouden.

Hoe gaat het nu verder?

De pilot is afgerond. In 2024 wordt het voorlopig ontwerp dat in de pilot is getest, doorontwikkeld tot een definitief ontwerp. Ook worden dit jaar de herregistratie-eisen aangepast, een overgangsregeling opgesteld en voorbereidingen getroffen om een nieuw digitaal portfolio te ontwikkelen. Wil je meer weten over de nieuwe herregistratiemethode? Bekijk de themapagina op de website.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)