Nieuwe arts-praktijkopleiders voortaan alleen erkend na toestemming MANP-opleiding

  • 21 juni 2024
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Duizenden verpleegkundig specialisten zijn er inmiddels in Nederland. En het beroep staat als een huis. Daardoor is het steeds vaker mogelijk om verpleegkundigen in opleiding tot specialist (viossen) te laten begeleiden door ervaren VS-en. Praktijkopleiders die deze viossen begeleiden, moeten zijn erkend door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV). Nu zijn dat nog vaak artsen, blijkt uit gegevens van de RSV. Om te stimuleren dat steeds meer VS-en erkend worden als praktijkopleider, moeten artsen sinds april 2024 expliciet toestemming hebben van de opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP) om erkenning bij de RSV te verkrijgen.

Bij de start van het beroep in 2009 waren er weinig verpleegkundig specialisten. Zij hadden niet de vereiste ervaring om op te treden als praktijkopleider van een vios. In de beginjaren van de opleiding werd deze rol daarom vaak door geneeskundig specialisten vervuld. Inmiddels zijn er meer dan zesduizend verpleegkundig specialisten geregistreerd en is er veel ervaring en kennis aanwezig binnen de beroepsgroep zelf. Het streven is daarom dat de rol van praktijkopleider steeds meer wordt vervuld door ervaren verpleegkundig specialisten. Zo kunnen zij rolmodel zijn voor de viossen en tegelijkertijd zorgen voor een goed praktijkleerklimaat voor viossen binnen de praktijkinstelling.

Medisch leermeesters blijven onmisbaar

De overdracht van medische kennis en vaardigheden door geneeskundig specialisten blijft een onmisbaar en noodzakelijk onderdeel van de MANP-opleiding tot verpleegkundig specialist. Geneeskundig specialisten blijven daarom – ook in de toekomst – intensief betrokken als leermeesters binnen de opleidingsgroep van de vios(sen).

 

Toestemming van de MANP-opleiding

Wanneer een arts erkenning aanvraagt als praktijkopleider voor een vios, ontvangt hij (zij) per e-mail instructies om hiervoor toestemming te vragen bij de hoofdopleider van de MANP-opleiding  van de vios. Alleen na toestemming van deze hoofdopleider kan een arts worden erkend als praktijkopleider. De maatregel geldt vooralsnog alleen voor nieuwe erkenningsaanvragen van geneeskundig specialisten.