Nieuw: De vraag van de maand

  • 31 maart 2021
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Jaarlijks beantwoordt de RSV veel vragen over bevoegd- en bekwaamheden, of over rechten en plichten van de verpleegkundig specialist. Meestal hebben die vragen een directe relatie met de bestaande wet- en regelgeving, of met de voorbehouden handelingen. Dit is dan ook de reden waarom de RSV een FAQ (frequently asked questions: veelgestelde vragen) heeft ontwikkeld waarin de meestgestelde vragen en antwoorden terug te vinden zijn. Daarnaast introduceren we de nieuwe rubriek: ‘de vraag van de maand’. Hierin behandelen we maandelijks een vraag die van belang is voor de hele beroepsgroep. Dit kunnen vragen zijn die gaan over wet- en regelgeving, maar ook over de herregistratie, het opleidingsregister of over de RSV. Vandaag de eerste vraag.

“Ik sta geregistreerd in het specialisme Algemene gezondheidszorg, maar ik werk binnen een GGZ-instelling. Omdat de functie van VS AGZ niet bestaat binnen deze instelling, werk ik op papier als VS GGZ. Ik werk weliswaar onder supervisie van een psychiater en ik start geen zelfstandige behandelingen en ik schrijf geen medicatie voor, maar toch vraag ik mij af of dit is toegestaan? En als ik mij zou willen laten omscholen naar GGZ, hoe kan ik dit dan doen?”

Dit is een vraag die in verschillende vormen vaker gesteld wordt. Er zijn inderdaad een aantal - met name juridische - aspecten die hier om aandacht vragen. We lopen ze even langs.

Hoe zit het met je titel?

De titel 'verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg' is een beschermde titel die is voorbehouden aan diegenen die ook daadwerkelijk zo staan geregistreerd. Dat betekent dat je niet bevoegd bent om die titel te voeren. Je kunt je natuurlijk wél verpleegkundig specialist AGZ noemen. Een tussenweg zou zijn om jezelf eenvoudig 'verpleegkundig specialist' te noemen. Maar dat zou beschouwd kunnen worden als een vorm van misleiding, omdat je hiermee de indruk wekt dat je VS GGZ bent, aangezien je werkzaam bent in een GGZ-instelling.

We raden daarom aan om je volledige titel te gebruiken: verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg.

Hoe zit het met je bevoegdheden?

De bevoegdheden die de wetgever aan je toekent, zijn direct verbonden aan je registratie en je beroep: verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg.

Voorbehouden handelingen

  • Dit betekent dat de zelfstandige bevoegdheid die je hebt ten aanzien van voorbehouden handelingen, alleen geldig is binnen het specialisme waarin je staat geregistreerd. Het voorschrijven van geneesmiddelen is één van deze voorbehouden handelingen.
  • Je bent dus niet bevoegd om geneesmiddelen voor te schrijven aan patiënten met een psychiatrische stoornis.
  • Aangezien het voorschrijven van geneesmiddelen de enige voorbehouden handeling is, die niet overdraagbaar is, mag je dit ook niet doen in opdracht of onder supervisie.

Beroepsuitoefening

  • Verder ben je alleen bevoegd om je beroep van verpleegkundig specialist uit te oefenen binnen je specialisme (AGZ).
  • Buiten dit specialisme ben je voor de wet geen specialist, maar 'gewoon' artikel 3-verpleegkundige.
  • Dit betekent dat jij niet de functie van verpleegkundig specialist binnen een GGZ-instelling kunt uitoefenen, TENZIJ je een speciale taak hebt bij de behandeling van somatische klachten van GGZ-patiënten.

Hoe zit het met je bekwaamheid?

Om de beroepskwalificaties te verwerven van een ander specialisme, moet je een individueel scholingsprogramma volgen bij een door het RSV erkende opleidingsinstelling. De informatie hierover vind je hier.

Vragen?

Heb jij een vraag die niet in de FAQ wordt beantwoord? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via registers@venvn.nl.