Minister geeft groen licht voor verpleegkundig specialisme AGZ

  • 13 juli 2020
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Op maandag 13 juli heeft de minister voor Medische Zorg ingestemd met het nieuwe verpleegkundig specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Op 1 januari 2021 komt dit specialisme in de plaats van de vier bestaande somatische specialismen. Hiermee gaat de wens van de beroepsgroep in vervulling om de huidige indeling van vijf specialismen terug te brengen naar twee specialismen: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Eind februari 2020 heeft het College Specialisme Verpleegkunde (CSV) de nieuwe indeling voor akkoord voorgelegd aan de minister. Het CSV, een onafhankelijk orgaan dat de regelgeving voor de verpleegkundig specialismen opstelt, bestaat in meerderheid uit verpleegkundig specialisten uit allerlei sectoren in de gezondheidszorg, van ziekenhuis tot geestelijke gezondheidszorg. Met het akkoord van de minister is de laatste mijlpaal bereikt in het meerjarenproces dat het CSV initieerde om tot een nieuwe indeling van de verpleegkundig specialismen te komen. Dit meerjarenproces is gestart met de evaluatie in 2015. Daaruit bleek dat de huidige indeling in vijf specialismen in de praktijk niet herkenbaar was en dat er te veel overlap was tussen de verschillende specialismen. Dit is dan ook de belangrijkste reden geweest voor het CSV om aan de slag te gaan met de nieuwe indeling.

De nieuwe indeling, het bestaande specialisme GGZ en het nieuwe specialisme AGZ, vormt een goede basis om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Ook zal het de positie van de beroepsgroep verduidelijken en verstevigen. In aanloop naar de invoering van het nieuwe specialisme, was er al veel enthousiasme over de nieuwe indeling en het specialisme algemene gezondheidszorg. Voor veel verpleegkundig specialisten is de indeling zó logisch dat zij de officieel nog niet-ingevoerde titel al gebruiken.

Richten op de complete zorgvraag

Het nieuwe specialisme AGZ geeft VS-en met een somatisch specialisme net als de VS-en GGZ een brede basis en een herkenbare titel met duidelijke bevoegdheden. Zij kunnen zich als behandelaar nu officieel richten op de complete zorgvraag van een patiënt binnen hun expertisegebied. Die breedte binnen het expertisegebied is van belang omdat bijvoorbeeld een patiënt zowel een spoedeisende als een chronische zorgvraag kan hebben.

Wil je teruglezen hoe de nieuwe indeling tot stand is gekomen, wat de aanleiding was en welke knelpunten het nieuwe specialisme AGZ oplost?

Hoe gaat het nu verder?

In de eerste week van september word je zorgvuldig geïnformeerd over alle gevolgen van het nieuwe specialisme. Je krijgt dan meer informatie over hoe de overgang naar het nieuwe specialisme in zijn werk gaat en welke stappen je mogelijk moet ondernemen.

Heb je vragen over het nieuwe specialisme? Stel ze gerust via registers@venvn.nl onder vermelding van Invoering specialisme AGZ.